• Novel large-scale mapping highlights poor state of sea trout populations 

   Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Thorstad, Eva Bonsak; Bakkestuen, Vegar; Einum, Sigurd; Falkegård, Morten; Garmo, Øyvind A.; Garseth, Åse Helen; Skoglund, Helge; Solberg, Monica Favnebøe; Utne, Kjell Rong; Vollset, Knut; Vøllestad, Leif Asbjørn; Wennevik, Vidar (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   1. The state of sea trout in 1251 Norwegian watercourses was assessed based on a scoring system for human pressures, abundance data, and local knowledge. 2. Over 16,000 km of rivers and lakes were available to sea trout ...
  • Status for norske laksebestander i 2023 

   Forseth, Torbjørn; Einum, Sigurd; Fiske, Peder; Falkegård, Morten; Garmo, Øyvind A.; Garseth, Åse Helen; Skoglund, Helge; Solberg, Monica F.; Thorstad, Eva B.; Utne, Kjell Rong; Vollset, Knut Wiik; Vøllestad, Asbjørn; Wennevik, Vidar (Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;18, Report, 2023)
   Lakseinnsiget, som er antall laks som hvert år kommer tilbake som gytefisk fra havet til Norge, var blant de laveste som noen gang er registrert også i 2022, men litt høyere enn bunnåret 2021. Mengden laks som hvert år ...
  • Utredning av kalkingsbehov for utvalgte målarter i enkelte grensevassdrag mot Sverige 

   Johnsen, Stein Ivar; Garmo, Øyvind A.; Larsen, Bjørn Mejdell; Olstad, Kjetil (NINA Rapport;1805, Research report, 2020)
   Johnsen, S.I., Garmo, Ø.A., Larsen, B.M. & Olstad, K. 2020. Utredning av kalkingsbehov for utvalgte målarter i enkelte grensevassdrag mot Sverige. NINA Rapport 1805. Norsk institutt for naturforskning. Tidligere kalking ...
  • Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner 

   Johnsen, Stein Ivar; Olstad, Kjetil; Andersen, Oddgeir; Lie, Erik Friele; Garmo, Øyvind A. (NINA Rapport;1296, Research report, 2016)
   Johnsen, S.I., Olstad, K., Andersen, O., Lie, E. F., Garmo, Ø. A. 2016. Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner - NINA Rapport 1296. 25 s + vedlegg. Med bakgrunn i reduserte fangster ...