• Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2018 

   Rolandsen, Christer M.; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie L.; Viljgrein, Hildegunn; Solberg, Erling J.; Ytrehus, Bjørnar; Andersen, Roy; Strand, Olav; Vikøren, Turid; Madslien, Knut; Tarpai, Attila; Fremstad, Jørn; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Mysterud, Atle (NINA Rapport;1711, Research report, 2019)
  • Naturen som klimaløsning 

   Fremstad, Jørn (Others, 2019)
   Naturpanelets globale rapport om naturen Alle fakta i denne teksten er hentet fra rapporten «IPBES Global assesment of biodiversity and ecosystem services», lansert av Naturpanelet i mai 2019. Dette er den største og ...
  • Tilstandsrapport for naturen på jorda 

   Fremstad, Jørn (Others, 2019)
   Alle fakta i denne teksten er hentet fra rapporten «IPBES Global assesment of biodiversity and ecosystem services», lansert av Naturpanelet i mai 2019. Dette er den største og grundigste sammenstillingen av kunnskap om ...