• Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2011 

   Endrestøl, Anders; Flåten, Magne; Hanssen, Oddvar; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport;837, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. (red.), Flåten, M., Hanssen, O., Staverløkk, A. & Sverdrup-Thygeson, A. 2012. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2011 – NINA Rapport 837. 45 s. Eremitten Osmoderma eremita (Scopoli, ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2013 

   Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA rapport;1041, Research report, 2014)
   Eremitten Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2014 

   Endrestøl, Anders; Staverløkk, Arnstein; Flåten, Magne (NINA Rapport;1146, Research report, 2015-05)
   Eremitten Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den lever i gamle, hule løvtrær og er vurdert som truet i store deler av Europa. I Norge ble den antatt å være utdødd inntil den ble gjenfunnet ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2015 

   Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;1252, Research report, 2016-06-22)
   Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2016. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2015 – NINA Rapport 1252. 38 s. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. Den ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2016 

   Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;1336, Research report, 2017)
   Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2017. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2016. – NINA Rapport 1336. 32 s. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart bille i familien skarabider. ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2017 

   Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;1477, Research report, 2018)
   Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2018. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2017. NINA Rapport 1477. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2018 

   Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;1639, Research report, 2019)
   Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2019. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2018. NINA Rapport 1639. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2019 

   Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;1792, Research report, 2020)
   Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2020. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2019. NINA Rapport 1792. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2020 

   Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;1963, Research report, 2021)
   Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2021. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2020. NINA Rapport 1963. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2021 

   Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;2119, Research report, 2022)
   Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2022. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2021. NINA Rapport 2119. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2022 

   Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;2270, Research report, 2023)
   Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2023. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2022. NINA Rapport 2270. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart ...
  • Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2023. 

   Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Flåten, Magne (NINA Rapport;2468, Research report, 2024)
   Endrestøl, A., Hanssen, O. & Flåten, M. 2024. Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2023. NINA Rapport 2468. Norsk institutt for naturforskning. Eremitt Osmoderma eremita er en stor, brunsvart ...