• Bestandsgjenoppbygging av og bærekraftig fiske på laks i Tana 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaako (Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana;1/2022, Research report, 2022)
   Anon. 2022. Bestandsgjenoppbygging av og bærekraftig fiske på laks i Tana. Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2022. Siden begynnelsen av 2000-tallet har hele laksebestandskomplekset i Tanavassdraget ...
  • Evaluation of fish trap and guiding fence efficiency in the River Tana in 2023 

   Domaas, Sigurd; Orell, Panu; Kytökorpi, Mikko; Myklebost, Magnus Rogne; Erkinaro, Jaako; Gjelland, Karl Øystein (NINA Report;2387, Research report, 2023)
   Domaas, S., Orell, P., Kytökorpi, M., Myklebost, M.R., Erkinaro, J., Gjelland, K.Ø. 2024. Evaluation of fish trap and guiding fence efficiency in the River Tana in 2023. NINA Report 2387. Norwegian Institute for Nature ...
  • Genetisk bestandsidentifisering av skjellprøver fra fiske etter blandete laksebestander i Tana i 2006-2008 og 2011-2012 (Genmix) 

   Falkegård, Morten; Erkinaro, Jaako; Vähä, Juha-Pekka; Kuusela, Jorma (NINA Rapport;2309, Research report, 2023)
   Falkegård, M., Erkinaro, J., Vähä, J. & Kuusela, J. 2023. Genetisk bestandsidentifisering av skjellprøver fra fiske etter blandete laksebestander i Tana i 2006‐2008 og 2011‐2012 (Genmix). NINA Rapport 2309. Norsk institutt ...
  • Monitoring the pink salmon invasion in Tana using eDNA. Assessment of pink salmon, Atlantic salmon and European bullhead 

   Fossøy, Frode; Erkinaro, Jaako; Orell, Panu; Pohjola, Jan-Peter; Brandsegg, Hege; Andersskog, Ida Pernille Øystese; Sivertsgård, Rolf (NINA Report;2213, Research report, 2022)
   Fossøy, F., Erkinaro, J., Orell, P., Pohjola, J.-P., Brandsegg, H., Andersskog, I.P.Ø. & Sivertsgård, R. 2022. Monitoring the pink salmon invasion in Tana using eDNA. Assessment of pink salmon, Atlantic salmon and European ...
  • Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2022 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaakko (Research report, 2023)
   Anon. 2023. Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2022. Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2023. Denne rapporten er den sjette statusvurderingen fra den reetablerte overvåknings- og ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2022 

   Falkegård, Morten; Orell, Panu; Foldvik, Anders; Erkinaro, Jaako (Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group;1/2023, Research report, 2023)
   Anon. 2023. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2022. Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group nr 1/2023. This report is the sixth status assessment of the re-established Tana/Teno Monitoring ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2023 

   Erkinaro, Jaako; Orell, Panu; Falkegård, Morten; Foldvik, Anders (Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group;1/2024, Research report, 2024)
   Anon. 2024. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2023. Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group nr 1/2024. This report is the seventh status assessment of the re-established Tana/Teno Monitoring ...
  • Tana/Teno salmon stock recovery and sustainable fisheries 

   Falkegård, Morten; Erkinaro, Jaako (Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group;1/2022, Research report, 2022)
   Anon. 2022. Tana/Teno stock recovery and sustainable fisheries. Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group nr 1/2022. Since the early 2000s, the entire Tana/Teno salmon stock complex has had a negative ...