• Anti-parasite treatment and blood biochemistry in raptor nestlings 

   Hanssen, Sveinn Are; Sonne, Christian; Bustnes, Jan Ove; Schnug, Lisbeth; Bourgeon, Sophie; Ballesteros, Manuel; Eulaers, Igor; Moum, Truls Borg; Johnsen, Trond Vidar; Kjelgaard-Hansen, Mads; Herzke, Dorte; Jaspers, Veerle; Covaci, Adrian; Eens, Marcel; Halley, Duncan John; Erikstad, Kjell Einar; Ims, Rolf Anker (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We investigated the effects of parasite removal on various blood clinical–chemical variables (BCCVs). BCCVs are indicators of health, reflecting, e.g., homeostasis of liver, kidney function, and bone metabolism. The study ...
  • Effekter av akutte bestandsreduksjoner hos sjøfugl knyttet til Lofoten, Vesterålen og Barentshavet 

   Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar; Johansen, Malin Kjellstadli; Sandvik, Hanno; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Rob; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Strøm, Hallvard; Systad, Geir (NINA Rapport;1547, Research report, 2019)
   Flere sjøfuglarter går tilbake globalt blant annet pga. klimaendringer. Det er derfor viktig å av-dekke tilleggseffekter av ytterligere påvirkninger, som for eksempel oljesøl. Oljesøl kan føre til massedød blant sjøfugl. ...
  • Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser 

   Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar (NINA Rapport;274, Research report, 2007)
   Erikstad, K.E. og Reiertsen, T.K. 2007. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser. NINA Rapport 274, 24 s. Måser er toppredatorer i det marine miljø, og er svært utsatt for miljøgifter. Hos arter som ...
  • Effektstudie av turisme på sjøfugl. Hvordan påvirker ferdsel hekkende sjøfugl på Hornøya? 

   Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar; Barrett, Rob; Lorentsen, Svein-Håkon; Holmøy, Marthe Johansen (NINA Rapport;1528, Research report, 2018)
   Reiertsen, T.K., Erikstad, K.E., Barrett, R.T., Lorentsen S.-H. & Holmøy, M.J. 2018. Effektstudie av turisme på sjøfugl. Hvordan påvirker ferdsel hekkende sjøfugl på Hornøya? NINA Rapport 1528. Norsk institutt for ...
  • Erfaringer fra kartlegging og overvåking av sjøfugler ved leteboring i Barentshavet 2014 

   Follestad, Arne; Fauchald, Per; Erikstad, Kjell Einar; Strøm, Hallvard (NINA rapport;1175, Research report, 2015-11-11)
   Westergaard, K.B., Hanssen, O., Endrestøl, A., Often, A., Stabbetorp, O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2015. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge – NINA Rapport 1136. 105 s. Sommeren 2014 fikk Statoil, ...
  • Global phenological insensitivity to shifting ocean temperatures among seabirds 

   Keogan, Katharine; Daunt, Francis; Wanless, Sarah; Phillips, Richard A.; Walling, Craig A.; Agnew, Philippa; Ainley, David G.; Anker-Nilssen, Tycho; Ballard, Grant; Barrett, Robert T; Barton, Kerry J.; Bech, Claus; Becker, Peter; Berglund, Per-Arvid; Bollache, Loïc; Bond, Alexander L.; Bouwhuis, Sandra; Bradley, Russell W.; Burr, Zofia; Camphuysen, Kees; Catry, Paulo; Chiaradia, Andre; Christensen-Dalsgaard, Signe; Cuthbert, Richard; Dehnhard, Nina; Descamps, Sébastien; Diamond, Tony; Divoky, George; Drummond, Hugh; Dugger, Katie M.; Dunn, Michael J.; Emmerson, Louise; Erikstad, Kjell Einar; Fort, Jérôme; Fraser, William; Genovart, Meritxell; Gilg, Olivier; González-Solís, Jacob; Granadeiro, José Pedro; Grémillet, David; Hansen, Jannik; Hanssen, Sveinn Are; Harris, Mike; Hedd, April; Hinke, Jefferson; Igual, José Manuel; Jahncke, Jaime; Jones, Ian; Kappes, Peter J.; Lang, Johannes; Langset, Magdalene; Lorentsen, Svein Håkon; Moe, Børge; Reiertsen, Tone (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Reproductive timing in many taxa plays a key role in determining breeding productivity1, and is often sensitive to climatic conditions2. Current climate change may alter the timing of breeding at different rates across ...
  • Modellering av svømmetrekket til lomvi (Uria aalge) fra Bjørnøya til norskekysten. Utvikling av ny metodikk for bruk av lysloggere (GLS),dykkeloggere (TDR) og sjøtemperaturer (SST) til kartlegging av svømmetrekket hos alkefugl 

   Erikstad, Kjell Einar; Benjaminsen, Sigurd; Reiertsen, Tone Kristin; Ballestros, Manuel; Strøm, Hallvard (NINA Rapport;1546, Research report, 2018)
   Erikstad, K.E., Benjaminsen, S., Reiertsen, T.K, Ballesteros, M. & Strøm, H. 2018. Modellering av svømmetrekket til lomvi (Uria aalge) fra Bjørnøya til norskekysten. Utvikling av ny metodikk for bruk av lysloggere ...
  • Open Access Sympatric Atlantic puffins and razorbills show contrasting responses to adverse marine conditions during winter foraging within the North Sea 

   St.John Glew, Katie; Wanless, Sarah; Harris, Michael P.; Daunt, Francis; Erikstad, Kjell Einar; Strøm, Hallvard; Speakman, John R.; Kürten, Benjamin; Trueman, Clive N. (Movement Ecology;, Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background: Natural environments are dynamic systems with conditions varying across years. Higher trophic Level consumers may respond to changes in the distribution and quality of available prey by moving to locate New ...
  • Population effects of acute oil spill events on seabirds. Simulations using population models linked with colony-specific non-breeding distribution 

   Erikstad, Kjell Einar; Reiertsen, Tone Kristin; Layton-Matthews, Kate; Ballesteros, Manuel; Anker Nilssen, Tycho; Johansen, Malin; Lorentsen, Svein-Håkon; Sandvik, Hanno; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge Rødli (NINA Rapport;2332, Research report, 2023)
   Erikstad, K.E., Reiertsen, T.K., Layton-Matthews, K., Ballesteros, M., Anker-Nilssen, T., Johansen, M., Lorentsen, S.-H., Sandvik, H., Strøm, H. & Systad, G.H.R. 2023. Population effects of acute oil spill events on seabirds ...
  • SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006 

   Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell Einar; Fauchald, Per; Lorentsen, Svein-Håkon; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;249, Research report, 2007)
   Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. and Tveraa, T. 2007. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006. – NINA ...
  • Sjøfugl i Barentshavet - vurderinger av sårbare arter, bestander, områder ogperioder basert på nyeste kunnskap (revidert utgave) 

   Fauchald, Per; Erikstad, Kjell Einar; Reiertsen, Tone Kristin (NINA Rapport;1616b, Research report, 2019)
   Fauchald, P., Erikstad, K. E. & Reiersten, T. K. 2019. Sjøfugl i Barentshavet - vurderinger av sårbare arter, bestander, områder og perioder basert på nyeste kunnskap (revidert utgave). NINA Rapport 1616b. Norsk institutt ...