• Skadefelling av hvitkinngås. En effektiv metode for å begrense beiteskade 

      Tombre, Ingunn M.; Eriksen, Rene (NINA Rapport;2207, Research report, 2022)
      Tombre, I.M. & Eriksen, R. 2022. Skadefelling av hvitkinngås. En effektiv metode for å begrense beiteskade. NINA Rapport 2207. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/3034150 Skadefelling av ...