• Biotilgjengelighet av hvitt fosfor i skytefeltene i Midt-Troms 

      Gjershaug, Jan Ove; Rusch, Graciela; Hanssen, Frank Ole; Døsen, Lauritz (NINA Rapport;381, Research report, 2008)
      Gjershaug, J. O, Rusch, G., Frank Hanssen og Lauritz Døsen. 2008. Biotilgjengelighet av hvitt fosfor i skytefeltene i Midt-Troms. NINA Rapport 381. 31 s. Oppdragets mål har vært å foreta en risikovurdering av biotilgjengelighet ...