• Gradvis forbedring i kunnskapsgrunnlaget for virkninger av vindkraftutbygging på rein 

   Eftestøl, Sindre; Tsegaye, Diress; Flydal, Kjetil; Colman, Jonathan E. (Journal article, 2022)
   Det er stor enighet blant forskere om at menneskelig aktivitet har en negativ effekt på reinsdyrs (Rangifer tarandus tarandus) adferd og arealbruk. Det har imidlertid vært større uenigheter innenfor de samme forskningsmiljøene ...
  • Vindkraft og reinsdyr – en kunnskapssyntese 

   Strand, Olav; Colman, Jonathan E.; Eftestøl, Sindre; Sandström, Per; Skarin, Anna; Thomassen, Jørn (NINA Rapport;1305, Research report, 2017)
   Strand, O., Colman, J.E., Eftestøl, S., Sandström, P., Skarin, A. & Thomassen, J. 2017. Vindkraft og reinsdyr – en kunnskapssyntese. - NINA Rapport 1305. 62 s. I denne rapporten har vi sammenfattet 11 ulike undersøkelser ...