• Turisme i verneområder. Forprosjekt 

      Heiberg, Mette Marie; Christensen, Haaken; Aas, Øystein (NINA Rapport;87, Research report, 2005)
      Heiberg, M.M., Christensen, H.M. & Aas, Ø. 2005. Turisme i verneområder. Forprosjekt. - NINA Rapport 87. - NINA Rapport 87. 87 pp. Rapporten er en innledende del av et større samarbeidsprosjekt mellom NORSKOG og Norsk ...