• Simulering av fordelingsmønsteret til sjøfugl som en komponent i MIRA 

   Fauchald, Per; Brude, Odd Willy (NINA Rapport;15, Research report, 2005)
   Fauchald, P. & Brude O. W. Simulering av fordelingsmønsteret til sjøfugl som en komponent i MIRA. – NINA Rapport 15. 36 pp. For å vurdere risiko forbundet med akutte oljesøl knyttet til sin aktivitet på norsk sokkel, bruker ...
  • Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger 

   Systad, Geir Helge Rødli; Bjørgesæter, Anders; Brude, Odd Willy; Skeie, Geir Morten (NINA Rapport;1509, Research report, 2018)
   Systad, G.H.R., Bjørgesæter, A., Brude, O.W. & Skeie, G.M. 2018. Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger. NINA Rapport 1509. Norsk institutt for naturforskning. Sjøfugl ...