• Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Nyhamna 

   Jokerud, Mari; Breistøl, Arild; Blaalid, Rakel; Ihlen, Per Gerhard (NINA Rapport;1865, Research report, 2020)
   Jokerud, M., Breistøl, A., Blaalid, R. & Ihlen, P.G. 2020. Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Nyhamna. NINA Rapport 1865. Norsk institutt for naturforskning. Norske Shell A/S ønsker å etablere ...
  • Kysthekkende bestander av måker og terner i Bergen kommune 

   Breistøl, Arild; Molværsmyr, Sindre; Systad, Geir (NINA Rapport;1933, Research report, 2020)
   Breistøl, A., Molværsmyr, S. & Systad, G. 2020. Kysthekkende bestander av måker og terner i Bergen kommune NINA Rapport 1933. Norsk institutt for naturforskning. NINA har i 2020 kartlagt kysthekkende måker og terner i ...
  • Rv. 5 Loftesnes-Kaupanger, Sogndal kommune. Kartlegging av naturtypar og artar. 

   Brandrud, Tor Erik; Breistøl, Arild (NINA Rapport;1864, Research report, 2020)
   Brandrud, T.E. & Breistøl, A. 2020. Rv. 5 Loftesnes-Kaupanger, Sogndal kommune. Kartlegging av naturtypar og artar. NINA Rapport 1864. Norsk institutt for naturforskning. Det er i 2019 utført ei naturtyperegistrering av ...
  • Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019. Observasjoner, radarkartlegging og lyttedata med supplerende materiale 

   Systad, Geir Helge Rødli; Breistøl, Arild; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Guidos, Steven; Hamre, Øyvind; May, Roel; Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård; Østerås, Tom Roger; Åström, Jens (NINA Rapport;1693, Research report, 2019)
   Systad, G.H.R., Breistøl, A., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Guidos, S., Hamre, Ø., May, R., Stokke, B., Østerås, T.R. & Åström, J. 2019. Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019 - Observasjoner, ...