• Effekter på fugletrekket over Guleslettene. Etterundersøkelser ved Guleslettene vindkraftverk 

   Nilsson, Anna L.K.; Molværsmyr, Sindre; Breistøl, Arild; Hamre, Øyvind; Systad, Geir Helge Rødli (NINA Rapport;2228, Research report, 2023)
   Nilsson, A.L.K., Molværsmyr, S., Breistøl, A., Hamre, Ø. & Systad, G.H.R. 2023. Effekter på fugletrekket over Guleslettene. Etterundersøkelser ved Guleslettene vindkraftverk. NINA Rapport 2228. Norsk institutt for ...
  • Effektmåling av minkuttak på bakkehekkende sjøfugl 

   Stien, Jenny; Molværsmyr, Sindre; Breistøl, Arild; Guidos, Steven; Landa, Arild; Systad, Geir Helge Rødli (NINA Rapport;2292, Research report, 2023)
   Stien, J., Molværsmyr, S., Breistøl, A., Guidos, S., Landa, A. & Systad, G.H. 2023. Effektmåling av minkuttak på bakkehekkende sjøfugl. NINA Rapport 2292. Norsk institutt for naturforskning. Amerikansk mink (Neovison ...
  • Estimating mortality of small passerine birds colliding with wind turbines 

   Nilsson, Anna Lisa Kristina; Molværsmyr, Sindre; Breistøl, Arild; Systad, Geir Helge Rødli (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   As demand for renewable energy is rising, wind power development is rapidly growing worldwide. In its wake, conficts arise over land use changes converting pristine nature into industrial power plants and its associated ...
  • Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Nyhamna 

   Jokerud, Mari; Breistøl, Arild; Blaalid, Rakel; Ihlen, Per Gerhard (NINA Rapport;1865, Research report, 2020)
   Jokerud, M., Breistøl, A., Blaalid, R. & Ihlen, P.G. 2020. Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Nyhamna. NINA Rapport 1865. Norsk institutt for naturforskning. Norske Shell A/S ønsker å etablere ...
  • Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Tjeldbergodden. Linnorm reseroar 

   Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Breistøl, Arild (NINA Rapport;2042, Research report, 2021)
   Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V. & Breistøl, A. 2021. Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Tjeldbergodden - Linnorm reservoar. NINA Rapport 2042. Norsk institutt for naturforskning. A/S Norske ...
  • Kysthekkende bestander av måker og terner i Bergen kommune 

   Breistøl, Arild; Molværsmyr, Sindre; Systad, Geir (NINA Rapport;1933, Research report, 2020)
   Breistøl, A., Molværsmyr, S. & Systad, G. 2020. Kysthekkende bestander av måker og terner i Bergen kommune NINA Rapport 1933. Norsk institutt for naturforskning. NINA har i 2020 kartlagt kysthekkende måker og terner i ...
  • Rv. 5 Loftesnes-Kaupanger, Sogndal kommune. Kartlegging av naturtypar og artar. 

   Brandrud, Tor Erik; Breistøl, Arild (NINA Rapport;1864, Research report, 2020)
   Brandrud, T.E. & Breistøl, A. 2020. Rv. 5 Loftesnes-Kaupanger, Sogndal kommune. Kartlegging av naturtypar og artar. NINA Rapport 1864. Norsk institutt for naturforskning. Det er i 2019 utført ei naturtyperegistrering av ...
  • Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019. Observasjoner, radarkartlegging og lyttedata med supplerende materiale 

   Systad, Geir Helge Rødli; Breistøl, Arild; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Guidos, Steven; Hamre, Øyvind; May, Roel; Pavòn-Jordàn, Diego; Stokke, Bård; Østerås, Tom Roger; Åström, Jens (NINA Rapport;1693, Research report, 2019)
   Systad, G.H.R., Breistøl, A., Follestad, A., Gjershaug, J.O., Guidos, S., Hamre, Ø., May, R., Stokke, B., Østerås, T.R. & Åström, J. 2019. Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019 - Observasjoner, ...
  • Verdisetting av sjøfuglers sensitivitet for havvind i norske kyst- og havområder 

   Fauchald, Per; Christensen-Dalsgaard, Signe; Ballesteros, Manuel; Ollus, Victoria Marja Sofia; Breistøl, Arild; Molværsmyr, Sindre; Tarroux, Arnaud; Systad, Geir; Moe, Børge (NINA Rapport;2184, Research report, 2023)
   Fauchald, P., Christensen-Dalsgaard, S., Ballesteros, M., Ollus, V.M.S., Breistøl, A., Molværsmyr, S., Tarroux, A., Systad, G.H.R & Moe, B. 2023. Verdisetting av sjøfuglers sensitivitet for havvind i norske kyst- og ...