• Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Bjerland, Jon M. (NINA rapport;871, Research report, 2012)
   Larsen, B.M. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2011: Hestadelva, Nordland. - NINA Rapport 871. 28 s. Hestadelva hører med blant de få vassdragene der det fortsatt er en meget god bestand ...
  • Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bjerland, Jon M. (NINA Rapport;887, Research report, 2012)
   Larsen, B.M., Saksgård, R. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2011. - NINA Rapport 887. 38 s. Det har vært en positiv utvikling for elvemusling i Ogna etter at ...