• Kart over norske hovedøkosystemer – en mulighetsstudie 

      Framstad, Erik; Bjørkelo, Knut; Bakkestuen, Vegar; Mathiesen, Henrik F.; Nowell, Megan S.; Strand, Geir-Harald; Venter, Zander (NINA Rapport;2055, Research report, 2022)
      Framstad, E., Bjørkelo, K., Bakkestuen, V., Mathiesen, H.F., Nowell, M.S., Strand, G.-H. & Venter, Z. 2021. Kart over norske hovedøkosystemer – en mulighetsstudie. NINA Rapport 2055. Norsk institutt for naturforskning. Et ...