• Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser i 2023-2024 

   Bremset, Gunnbjørn; Holthe, Espen; Ambjørndalen, Vegard; Berg, Marius; Berntsen, Henrik Hårdensson; Gosselin, Marie-Pierre; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Steinkjer, Enghild (NINA Rapport;2421, Research report, 2024)
   Bremset, G., Holthe, E., Ambjørndalen, V., Berg, M., Berntsen, H.H., Gosselin, M.-P., Havn, T.B., Jensås, J.G., Karlsson, S. & Steinkjer, E. 2024. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport fra undersøkelser ...
  • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018 

   Skoglund, Sigrid; Næsje, Tor F.; Berntsen, Henrik Hårdensson; Østborg, Gunnel; Saksgård, Laila (NINA Rapport;1587, Research report, 2019)
   Skoglund, S., Næsje, T.F., Berntsen, H.H., Østborg, G. & Saksgård, L. 2019. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018. NINA Rapport 1587. Norsk institutt for naturforskning. Undersøkelsene i ...
  • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2020 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Næsje, Tor F.; Østborg, Gunnel; Ambjørndalen, Vegard; Saksgård, Laila (NINA Rapport;2019, Research report, 2021)
   Berntsen, H.H., Næsje, T.F., Østborg, G., Ambjørndalen, V. & Saksgård, L. 2021. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2020. NINA Rapport 2019. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva • Av 889 ...
  • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2021 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Næsje, Tor F.; Østborg, Gunnel; Saksgård, Randi (NINA Rapport;2087, Research report, 2021)
   Berntsen, H.H., Næsje, T.F., Østborg, G. & Saksgård, L. 2021. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2021. NINA Rapport 2087. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva • Av 485 innsendte ...
  • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2022 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Næsje, Tor Fredrik; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel (NINA Rapport;2221, Research report, 2022)
   Berntsen, H.H., Næsje, T.F., Ulvan, E.M., & Østborg, G. 2022. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2022. NINA Rapport 2221. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva  Av 453 innsendte ...
  • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2023 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Ulvan, Eva Marita; Næsje, Tor F.; Østborg, Gunnel (NINA Rapport;2366, Research report, 2023)
   Altaelva  Av 485 innsendte skjellprøvene fra sportsfisket i Altaelva i 2023 var 481 (99,2 %) villaks, mens fire laks (0,8 %) var av ukjent opphav basert på skjellanalyse grunnet erstatningsskjell. Innslaget av oppdrettslaks ...
  • Innvandring av villaks og oppfisking av rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og Kvaløya i 2019. 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor Fredrik (NINA Rapport;1863, Research report, 2020)
   Berntsen, H.H., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Østborg, G.M., Fiske, P. & Næsje, T.F. 2020. Innvandring av villaks og oppfisking av rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og Kvaløya i 2019. NINA ...
  • Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2021 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Østborg, Gunnel Marie; Næsje, Tor Fredrik (NINA Rapport;2165, Research report, 2022)
   Berntsen, H.H., Ulvan, E.M., Aronsen, T., Ulvan, Østborg, G.M., og Næsje, T.F. 2022. Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2021. NINA Rapport 2165. ...
  • Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2022 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Østborg, Gunnel Marie; Næsje, Tor Fredrik (NINA Rapport;2306, Research report, 2023)
   Berntsen, H.H., Ulvan, E.M., Aronsen, T., Østborg, G.M. og Næsje, T.F. 2023. Innvandring av villlaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2022. NINA Rapport 2306. Norsk ...
  • Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2023 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Næsje, Tor Fredrik (NINA Rapport;2447, Research report, 2024)
   Berntsen, H.H., Ulvan, E.M., Østborg, G.M. & Næsje, T.F. 2024. Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2023. NINA Rapport 2447. Norsk institutt for ...
  • Kartlegging og testing av metodikk for telling av lakselus og beregning av luseforekomst 

   Solberg, Ingrid; Finstad, Bengt; Berntsen, Henrik Hårdensson; Diserud, Ola H.; Frank, Kevin; Helgesen, Kari Olli; Jeong, Jaewoon; Kristoffersen, Anja Bråthen; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Revie, Crawford W.; Sivertsgård, Rolf; Solvang, Torfinn; Sunde, Leif Magne; Thorvaldsen, Trine; Uglem, Ingebrigt; Mo, Tor Atle (NINA Rapport;1541, Research report, 2018)
   Solberg, I., Finstad, B., Berntsen, H.H., Diserud, O.H., Frank, K., Helgesen, K.O., Jeong, J., Kristoffersen, A.B., Nytrø, A.V., Revie, C.W., Sivertsgård, R., Solvang, T., Sunde, L.M., Thorvaldsen, T., Uglem, I. og Mo, ...
  • Overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden. Kilenotovervåking 2016 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Skorstad, Leif; Østborg, Gunnel Marie; Næsje, Tor Fredrik (NINA Rapport;1381, Research report, 2017)
   Berntsen, H.H., Ulvan, E.M., Aronsen, T., Skorstad, L.M., Østborg, G.M & Næsje, T.F. 2017. Overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden. Kilenotovervåking 2016. NINA Rapport 1381. 31 s. Det ble i perioden 3. ...
  • Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Kvaløya. Kilenotovervåking 2017 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor Fredrik (NINA Rapport;1523, Research report, 2018)
   Berntsen, H.H., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Østborg, G.M., Fiske, P. og T.F. Næsje. Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Kvaløya. Kilenotovervåking 2017. NINA Rapport ...
  • Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Nedstrandsfjorden. Kilenotovervåking 2018 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder; Næsje, Tor Fredrik (NINA Rapport;1705, Research report, 2019)
   Berntsen, H.H., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Østborg, G.M., Fiske, P. og T.F. Næsje. 2019. Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden og Nedstrandsfjorden. Kilenotovervåking ...
  • Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden. Kilenotovervåking 2016 

   Næsje, Tor Fredrik; Berntsen, Henrik Hårdensson; Aronsen, Tonje; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel Marie; Jørrestol, Arne; Fiske, Peder (NINA Rapport;1382, Research report, 2017)
   Næsje, T.F., Berntsen, H.H., Aronsen, T., Ulvan, E.M., Østborg, G.M., Jørrestol, A. & P. Fiske. 2017. Overvåking og innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden. Kilenotovervåking 2016 - NINA Rapport ...
  • Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra havmerd i Frohavet høsten 2018 

   Aronsen, Tonje; Järnegren, Johanna; Berntsen, Henrik Hårdensson; Florø-Larsen, Bjørn; Holthe, Espen; Ulvan, Eva M.; Bremset, Gunnbjørn; Sollien, Vegard P.; Østborg, Gunnel M.; Lamberg, Anders; Næsje, Tor F. (NINA Rapport;1700, Research report, 2019)
   Aronsen, T., Järnegren, Berntsen, H.H., Florø-Larsen, B., Holthe, E. Ulvan, E.M., Bremset, G., Sollien, V.P., Østborg, G.M., Lamberg, A., Næsje, T.F. 2019. Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra ...
  • Pink salmon in Norway: the reluctant invader 

   Sandlund, Odd Terje; Berntsen, Henrik Hårdensson; Fiske, Peder; Kuusela, Jorma; Muladal, Rune; Niemelä, Eero; Uglem, Ingebrigt; Forseth, Torbjørn; Mo, Tor Atle; Thorstad, Eva B.; Veselov, Alexey E.; Vollset, Knut Wiik; Zubchenko, Alexander V. (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   In 2017, Norway experienced an invasion of the Pacific salmonid pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) in numbers never before seen in rivers all along the coast. Significant numbers were also caught in other parts of ...
  • Pukkellaks i Norge 2021 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva B. (NINA Rapport;2160, Research report, 2022)
   Berntsen, H.H., Sandlund, O.T. & Thorstad, E.B. 2022. Pukkellaks i Norge, 2021. NINA Rapport 2160. Norsk institutt for naturforskning. Etter invasjonen av pukkellaks i norske elver i 2017 og 2019 var det knyttet stor ...
  • Pukkellaks i Norge, 2017 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Sandlund, Odd Terje; Ugedal, Ola; Thorstad, Eva B.; Fiske, Peder; Urdal, Kurt; Skaala, Øystein; Fjeldheim, Per Tommy; Skoglund, Helge; Florø-Larsen, Bjørn; Muladal, Rune; Uglem, Ingebrigt (NINA Rapport;1571, Research report, 2018)
   Berntsen, H.H., Sandlund, O.T., Ugedal, O., Thorstad, E., Fiske, P., Urdal, K., Skaala, Ø,. Fjeldheim, P.T., Skoglund, H., Florø-Larsen, B., Muladal, R., og Uglem, I. 2018. Pukkellaks i Norge, 2017. NINA Rapport 1571. Norsk ...
  • Pukkellaks i Norge, 2019 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Sandlund, Odd Terje; Thorstad, Eva B.; Fiske, Peder (NINA Rapport;1821, Research report, 2020)
   Berntsen, H.H., Sandlund, O.T., Thorstad, E.B., Fiske, P. 2020. Pukkellaks i Norge, 2019. NINA Rapport 1821. Norsk institutt for naturforskning. Etter invasjonen av pukkellaks i norske elver i 2017 var det knyttet stor ...