• Miljøhensyn i skog. Relativ betydning av naturreservater, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner 

   Bendiksen, Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Bergsaker, Erling; Larsson, Karl-Henrik; Birkemoe, Tone (NINA rapport;863, Research report, 2014)
   Rapporten presenterer resultater fra et samarbeidsprosjekt mellom NINA og NORSKOG. Vi har sammenliknet samme type død ved i de tre forvaltningskategoriene naturreservat, nøkkel-biotop og slutthogsthensyn (kantsoner og ...
  • Miljøregistrering i Skog (MiS). Utvelgelsesprosessen og skogeiers oppfatning 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Bergsaker, Erling; Brandrud, Tor Erik; Dale, Tormod; Elsrud, Ole Erik; Rønning, Egil; Skuland, Silje (NINA Rapport;480, Research report, 2009)
   Sverdrup-Thygeson, A., Bergsaker, E., Brandrud, T.E., Dale, T., Elsrud, O.E., Rønning, E., Skuland, S. 2009. Miljøregistrering i Skog (MiS). Utvelgelsesprosessen og skogeiers oppfatning. - NINA Rapport 480. 58 s. Rapporten ...