• Vurdering av kriterier for å vekte laksebestander i Trafikklyssystemet 

      Thorstad, Eva B.; Bergh, Øyvind; Bøhn, Thomas; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Stige, Leif Christian; Vollset, Knut Wiik (Research report, 2022)
      Styringsgruppen for Trafikklyssystemet satte sammen en ekspertgruppe for å vurdere og gi råd om faglig vurdering av naturfaglige kriterier som kan brukes til å vekte laksebestander i Trafikklyssystemet. Gruppens vurderinger ...