• Diverging phenological responses of Arctic seabirds to an earlier spring 

   Descamps, Sébastien; Ramírez, Francisco; Benjaminsen, Sigurd; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert; Burr, Zofia; Christensen-Dalsgaard, Signe; Erikstad, Kjell-Einar; Irons, David B.; Lorentsen, Svein-Håkon; Mallory, Mark L.; Robertson, Gregory J.; Reiertsen, Tone Kristin; Strøm, Hallvard; Varpe, Øystein; Lavergne, Sébastien (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The timing of annual events such as reproduction is a critical component of how free‐living organisms respond to ongoing climate change. This may be especially true in the Arctic, which is disproportionally impacted by ...
  • Fiskeundersøkelser i store innsjøer i ØKOSTOR-programmet 2022 

   Eikland, Knut Andreas; Gjelland, Karl Øystein; Lie, Erik Friele; Benjaminsen, Sigurd; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias; Næstad, Frode; Seljestokken, Vegar; Solberg, Ingrid (NINA Rapport;2315, Report, 2023)
   Fiskesamfunnet i de syv innsjøene Krøderen, Mjøsa, Møsvatn, Altevatn, Iešjávri, Stuorajávri og Takvatnet ble undersøkt i august-september 2022 som del av det nasjonale overvåkingsprogrammet Økosystemovervåking av store ...
  • Kartlegging av fugl på Melkøya, Hammerfest. Sjøfugl i et industrianlegg 

   Jacobsen, Karl-Otto; Benjaminsen, Sigurd (NINA Rapport;2205, Research report, 2023)
   Jacobsen, K.-O & Benjaminsen, S. 2023. Kartlegging av fugl på Melkøya, Hammerfest. Sjøfugl i et industrianlegg. NINA Rapport 2205. Norsk institutt for naturforskning. Sjøfuglbestanden på Melkøya ble kartlagt i juni og ...
  • Modellering av svømmetrekket til lomvi (Uria aalge) fra Bjørnøya til norskekysten. Utvikling av ny metodikk for bruk av lysloggere (GLS),dykkeloggere (TDR) og sjøtemperaturer (SST) til kartlegging av svømmetrekket hos alkefugl 

   Erikstad, Kjell Einar; Benjaminsen, Sigurd; Reiertsen, Tone Kristin; Ballestros, Manuel; Strøm, Hallvard (NINA Rapport;1546, Research report, 2018)
   Erikstad, K.E., Benjaminsen, S., Reiertsen, T.K, Ballesteros, M. & Strøm, H. 2018. Modellering av svømmetrekket til lomvi (Uria aalge) fra Bjørnøya til norskekysten. Utvikling av ny metodikk for bruk av lysloggere ...
  • Urbane krykkjer i Tromsø. Effekter av tilrettelegging eller avvisende tiltak 

   Benjaminsen, Sigurd; Reiertsen, Tone Kristin; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;2235, Research report, 2022)
   Benjaminsen, S., Reiertsen, T.K. & Jacobsen, K.-O. 2022. Urbane krykkjer i Tromsø. Effekter av tilrettelegging og avvisende tiltak. NINA Rapport 2235. Norsk institutt for naturforskning. Urbanisering av krykkjer har blitt ...