• Effekter av akutte bestandsreduksjoner hos sjøfugl knyttet til Lofoten, Vesterålen og Barentshavet 

   Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar; Johansen, Malin Kjellstadli; Sandvik, Hanno; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Rob; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Strøm, Hallvard; Systad, Geir (NINA Rapport;1547, Research report, 2019)
   Flere sjøfuglarter går tilbake globalt blant annet pga. klimaendringer. Det er derfor viktig å av-dekke tilleggseffekter av ytterligere påvirkninger, som for eksempel oljesøl. Oljesøl kan føre til massedød blant sjøfugl. ...
  • Effektstudie av turisme på sjøfugl. Hvordan påvirker ferdsel hekkende sjøfugl på Hornøya? 

   Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar; Barrett, Rob; Lorentsen, Svein-Håkon; Holmøy, Marthe Johansen (NINA Rapport;1528, Research report, 2018)
   Reiertsen, T.K., Erikstad, K.E., Barrett, R.T., Lorentsen S.-H. & Holmøy, M.J. 2018. Effektstudie av turisme på sjøfugl. Hvordan påvirker ferdsel hekkende sjøfugl på Hornøya? NINA Rapport 1528. Norsk institutt for ...