• Omfattende spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag 

   Hesthagen, Trygve H.; Rikstad, Anton; Adolfsen, Pål; Sandlund, Odd Terje; Bardal, Helge; Bergan, Morten Andre; Berger, Hans Mack; Finstad, Anders Gravbrøt; Olsen, Kay-Arne; Nøst, Terje; Sandodden, Roar; Sivertsgård, Rolf; Slettom, Lars (Journal article, 2020)
   I Trøndelag er gjedda naturlig utbredt bare i Murusjøen i Muruelvvassdraget i nordøst og i noen lokaliteter i Trysilelvvassdraget i sør. Helt siden middelalderen har mennesker spredt gjedde i fylket, men spesielt i løpet ...
  • Overvåking av elvemusling i Sika-vassdraget i forbindelse med rotenonbehandling 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Bardal, Helge (NINA Rapport;1760, Research report, 2020)
   Larsen, B.M. & Bardal, H. 2020. Overvåking av elvemusling i Sika-vassdraget i forbindelse med rotenonbehandling. NINA Rapport 1760. Norsk institutt for naturforskning. Fylkesmannen i Trøndelag søkte våren 2018 om ...