• Demografiutvalget, mobiliteten, fritidsboligene og utmarka 

   Arnesen, Tor (Journal article, 2021)
   Jeg har latt meg fortelle at fritidsboliger og tilhørende mobilitet ikke var på kartet i innledende faser av demografiutvalgets arbeid – det var først etter at et tidlig konseptuelt utkast forelå at dette ble påpekt. ...
  • Endringer i konsesjonslovgivningen og landbrukets eiendomsstruktur i og utenfor fjellkommuner. 

   Mønness, Erik; Arnesen, Tor (Journal article, 2018)
   Stortinget besluttet i 2017 endringer i konsesjonslovgivninger for erverv av landbrukseiendommer i den hensikt å stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer. Endringene har konsekvenser for eiendomsstruktur og ...
  • Klima, fjellene og den nye demografien 

   Arnesen, Tor (Journal article, 2024)
   Artikkelen er en invitasjon til diskusjon. Kan verden forvente betydelig migrasjon – frivillig eller tvunget – som følge av klimautviklingen? Det er avhengig av hvordan klima utvikler seg. Artikkelen drøfter hva som kan ...