• Density independent use of shallow riverine areas in juvenile Atlantic salmon 

   Puffer, Michael; Berg, Ole Kristian; Hamnes, Frøydis Bolme; Bentsen, Vidar; Koch, Wouter; Ugedal, Ola; Forseth, Torbjørn; Arnekleiv, Jo Vegar; Einum, Sigurd (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Habitat use of aquatic organisms is essential to evaluate effects of many environmental challenges like effects of hydro-power regulation, where stranding may occur under hydropeaking (rapid dewatering of shallow river ...
  • DNA Metabarcoding of Preservative Ethanol Reveals Changes in Invertebrate Community Composition Following Rotenone Treatment 

   Kjærstad, Gaute; Majaneva, Markus; Falahati-Anbaran, Mohsen; Topstad, Lasse; Finstad, Anders Gravbrøt; Arnekleiv, Jo Vegar; Ekrem, Torbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The botanical compound rotenone is extensively used to eradicate populations and reduce the negative impacts of freshwater invasive animals. The method is controversial as non target organisms often are negatively affected, ...
  • Etablering av Kåja kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kjærstad, Gaute; Teigen, Jan; Kraabøl, Morten; Arnekleiv, Jo Vegar (NINA Rapport;899, Research report, 2013-02)
   Bakgrunn: Opplandskraft DA sendte i februar 2010 meldinga om Kåja kraftverk ut på høring (Opplandskraft 2010). Prosjektet omfatter ingen nye reguleringer, men vil føre til hydrologiske endringer over en strekning på 4.8 ...
  • Femti år etter utsettingene av mysis (Mysis relicta) og firetornet istidskreps (Pallasiola quadrispinosa) i norske innsjøer: til gagn eller skade? 

   Sandlund, Odd Terje; Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Koksvik, Jan Ivar; Næsje, Tor (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Krepsdyra Mysis relicta (mysis, pungreke) og Pallasiola quadrispinosa (firetornet istidskreps, heretter kalt pallasea) forekommer i Norge naturlig i noen innsjøer på Østlandet. Etter utsettinger i regulerte innsjøer i ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016 

   Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Sjursen, Aslak Darre; Sandlund, Odd Terje; Rønning, Lars; Berger, Hans Mack; Museth, Jon (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Report, 2017)
   I Selbusjøen med tilløpselver og i Nea med tilløpselver ble det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser høsten 2016 på oppdrag for Statkraft Energi AS. I Selbusjøen omfattet undersøkelsen prøvefiske med bunngarn ...
  • Handbook for environmental design in regulated salmon rivers 

   Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Fjeldstad, Hans-Petter; Robertsen, Grethe; Barlaup, Bjørn Torgeir; Alfredsen, Knut; Sundt, Håkon; Saltveit, Svein Jakob; Skoglund, Helge; Kvingedal, Eli; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Finstad, Anders; Einum, Sigurd; Arnekleiv, Jo Vegar (NINA Special Report;53, Book, 2014)
   Forseth, T. & Harby, A. (eds.). 2014. Handbook for environmental design in regulated salmon rivers. - NINA Special Report 53. 90 pp.
  • Impacts of piscicide-induced fish removal on resource use and trophic diversity of lake invertebrates 

   Eloranta, Antti; Kjærstad, Gaute; Power, Michael; Lakka, Hanna-Kaisa; Arnekleiv, Jo Vegar; Finstad, Anders Gravbrøt (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Chemical eradication of non-native species has become a widely used method to mitigate the potential negative im- pacts of altered competitive or predatory dynamics on biodiversity and natural ecosystem processes. However, ...
  • Kartlegging av ungfiskbestander i Drivavassdraget. Årsrapport 2010 

   Solem, Øyvind; Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Hindar, Kjetil; Rønning, Lars; Kjærstad, Gaute; Aalbu, Frode; Karlsson, Sten; Olstad, Kjetil (NINA Rapport;742, Research report, 2013-02)
   Høsten 2010 ble det gjennomført omfattende ungfiskundersøkelser i Drivavassdraget. Hovedformålet med disse undersøkelsene var å i) estimere tetthet og alderssammensetning hos ungfisk av laks, aure og artshybrider (laksXaure) ...
  • Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri 

   Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegar; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan; Hedger, Richard; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael; Pulg, Ulrich; Reitan, Ole; Rüther, Nils; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian; Schneider, Matthias; Skoglund, Helge; Sundt, Håkon; Timalsina, Netra; Ugedal, Ola; Dijk, Jiska van; Vollset, Knut Wiik; Zakowsky, Tania; Zinke, Peggy (NINA Temahefte;62, Book, 2016-06-07)
   Bakken, T. H., Forseth, T. & Harby, A. (red.). 2016. Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. - NINA Temahefte 62. 205 s. Effektkjøring som fenomen (Kapittel 1) Denne boka ...
  • Nedre Otta kraftverk. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet 

   Museth, Jon; Kraabøl, Morten; Johnsen, Stein Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar; Kjærstad, Gaute; Teigen, Jan; Aas, Øystein (NINA rapport;621, Research report, 2011)
   Museth, J., Kraabøl, M., Johnsen, S., Arnekleiv, J. V., Kjærstad, G., Teigen, J. & Aas, Ø. 2011. Nedre Otta Kraftverk: Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet - NINA Rapport 621. 85 s. ...
  • Planlagt kraftverk i Rosten i Gudbrandsdalslågen. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet 

   Museth, Jon; Kraabøl, Morten; Arnekleiv, Jo Vegar; Johnsen, Stein Ivar; Teigen, Jan (NINA Rapport;427, Research report, 2009)
   Museth, J., Kraabøl, M., Arnekleiv, J.V., Johnsen, S.I. & Teigen, J. 2009. Planlagt kraftverk i Rosten i Gudbrandsdalslågen. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet. NINA Rapport 427. 60 s. ...
  • Trophic niche similarity among sea trout Salmo trutta in Central Norway investigated using different time-integrated trophic tracers 

   Davidsen, Jan Grimsrud; Knudsen, Rune; Power, Michael; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Hårsaker, Karstein; Næsje, Tor; Arnekleiv, Jo Vegar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   From 2011 to 2013, anadromous brown trout Salmo trutta (213−730 mm, total body length, LT) were collected during or shortly after their marine feeding migration at 7 different localities in central Norway. The mean volume ...