• Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2015 

   Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel (NINA Rapport;1277, Research report, 2016-08-11)
   Ugedal,O., Bongard, T., Jensås, J.G. & Østborg, G. 2016. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1277. 30 s. Etter oppdrag fra Statkraft Energi AS har Norsk institutt for ...
  • Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2016 

   Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel (NINA Rapport;1365, Research report, 2017)
   Ugedal,O., Bongard, T., Jensås, J.G. & Østborg, G. 2017. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2016. - NINA Rapport 1365. 28 s. Etter oppdrag fra Statkraft Energi AS har Norsk institutt for ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra 2021-2023 

   Ugedal, Ola; Berg, Marius; Diserud, Ola; Foldvik, Anders; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Østborg, Gunnel (NINA Rapport;2460, Research report, 2024)
   Ugedal, O., Berg, M., Diserud, O., Foldvik, A., Jensås, J.G., Karlsson, S. & Østborg, G. 2024. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra 2021-2023. NINA Rapport 2460. Norsk institutt for naturforskning. Bævra er et sterkt ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Surna i 2016 og 2017 

   Ugedal, Ola; Bremset, Gunnbjørn; Kvingedal, Eli; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Østborg, Gunnel (NINA Rapport;1511, Research report, 2018)
   Ugedal, O., Bremset, G., Kvingedal, E., Jensås, J.G., Karlsson, S. & Østborg, G. 2018. Fiske-biologiske undersøkelser i Surna i 2016 og 2017. NINA Rapport 1511. Norsk institutt for natur-forskning. I perioden 2002-2017 ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2015 

   Ugedal, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Østborg, Gunnel (NINA Rapport;1246, Research report, 2016-04-07)
   Ugedal, O., Jensås, J.G. & Østborg, G. 2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1246. 27 s. I perioden 2002 - 2015 er det utført årlige undersøkelser i Surna med formål å bedre kunnskapen ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Sluttrapport for perioden 2016-2020 

   Ugedal, Ola; Kvingedal, Eli; Hagen, Ingerid J.; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar; Karlsson, Sten; Østborg, Gunnel (NINA Rapport;1997, Research report, 2021)
   Ugedal, O., Kvingedal, E., Hagen, I.J., Bremset, G., Jensås, J.G., Karlsson, S. & Østborg, G. 2021. Fiskebiologiske undersøkelser i Surna. Sluttrapport for perioden 2016-2020. NINA Rapport 1997. Norsk institutt for ...
  • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018 

   Skoglund, Sigrid; Næsje, Tor F.; Berntsen, Henrik Hårdensson; Østborg, Gunnel; Saksgård, Laila (NINA Rapport;1587, Research report, 2019)
   Skoglund, S., Næsje, T.F., Berntsen, H.H., Østborg, G. & Saksgård, L. 2019. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2018. NINA Rapport 1587. Norsk institutt for naturforskning. Undersøkelsene i ...
  • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2019 

   Skoglund, Sigrid; Næsje, Tor F.; Østborg, Gunnel; Saksgård, Laila (NINA Rapport;1734, Research report, 2020)
   Skoglund, S., Næsje, T.F., Østborg, G.M., & Saksgård, L.M. 2020. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2019. NINA Rapport 1734. Norsk institutt for naturforskning. Undersøkelsene i Altaelva og ...
  • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2020 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Næsje, Tor F.; Østborg, Gunnel; Ambjørndalen, Vegard; Saksgård, Laila (NINA Rapport;2019, Research report, 2021)
   Berntsen, H.H., Næsje, T.F., Østborg, G., Ambjørndalen, V. & Saksgård, L. 2021. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2020. NINA Rapport 2019. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva • Av 889 ...
  • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2021 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Næsje, Tor F.; Østborg, Gunnel; Saksgård, Randi (NINA Rapport;2087, Research report, 2021)
   Berntsen, H.H., Næsje, T.F., Østborg, G. & Saksgård, L. 2021. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2021. NINA Rapport 2087. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva • Av 485 innsendte ...
  • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2022 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Næsje, Tor Fredrik; Ulvan, Eva Marita; Østborg, Gunnel (NINA Rapport;2221, Research report, 2022)
   Berntsen, H.H., Næsje, T.F., Ulvan, E.M., & Østborg, G. 2022. Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2022. NINA Rapport 2221. Norsk institutt for naturforskning. Altaelva  Av 453 innsendte ...
  • Innslag av rømt oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva i 2023 

   Berntsen, Henrik Hårdensson; Ulvan, Eva Marita; Næsje, Tor F.; Østborg, Gunnel (NINA Rapport;2366, Research report, 2023)
   Altaelva  Av 485 innsendte skjellprøvene fra sportsfisket i Altaelva i 2023 var 481 (99,2 %) villaks, mens fire laks (0,8 %) var av ukjent opphav basert på skjellanalyse grunnet erstatningsskjell. Innslaget av oppdrettslaks ...
  • Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks til Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2020 

   Berntsen, Henrik H,; Ulvan, Eva M.; Aronsen, Tonje; Østborg, Gunnel; Fiske, Peder; Næsje, Tor (NINA Rapport;2020, Report, 2021)
   Berntsen, H.H., Ulvan, E.M., Aronsen, T., Ulvan, Østborg, G.M., Fiske, P. og Næsje, T.F. 2021. Innvandring av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden, Namsfjorden, Nedstrandsfjorden og ved Kvaløya i 2020. NINA ...
  • Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. Resultater fra undersøkelsene i 2014, 2013 og 2012 

   Aronsen, Tonje; Næsje, Tor F.; Ulvan, Eva M.; Fiske, Peder; Jørrestol, Arne; Østborg, Gunnel; Krogdahl, Rune; Rognes, Torstein (NINA rapport;1194, Research report, 2016-01-15)
   Aronsen, T., Næsje, T.F., Ulvan, E.M., Fiske, F., Jørrestol, A., Østborg, G., Krogdahl, R & T. Rognes. 2015. Tiltaksrettet overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Trondheimsfjorden og tilsluttende elver. Resultater ...