• Knowledge gained from evaluating 16 Norwegian stocking programs for Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten (NINA Report;2347, Research report, 2023)
   Hagen, I.J. & Karlsson, S. 2023. Knowledge gained from evaluating 16 Norwegian stocking programs for Atlantic salmon (Salmo salar). NINA Report 2347. Norwegian Institute for Nature Research. The Norwegian Institute for ...
  • Ungfiskundersøkelser i Gaula og Sokna. Årsrapport 2023 

   Bjørnås, Kristine Lund; Jensås, Jan Gunnar; Solem, Øyvind; Museth, Jon (NINA Rapport;2445, Research report, 2024)
   Bjørnås, K.L., Jensås, J.G., Solem, Ø. & Museth, J. 2024. Ungfiskundersøkelser i Gaula og Sokna. Årsrapport 2023. NINA Rapport 2445. Norsk institutt for naturforskning. Status for bestandene av laks og sjøaure i Gaulavassdraget ...