• Fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Effekter av reguleringsinngrep, fiske og introdusert krøkle 

      Museth, Jon; Johnsen, Stein I.; Eloranta, Antti; Sandlund, Odd Terje; Linløkken, Arne; Bærum, Kim Magnus; Dokk, John Gunnar (NINA Rapport;1374, Research report, 2017)
      Museth, J., Johnsen, S. I., Eloranta, A., Sandlund, O.T., Linløkken, A., Bærum, K. M. og Dokk, J. G. 2017. Fiskesamfunnet i Storsjøen i 2016. Effekten av reguleringsinngrep, fiske og introdusert krøkle. NINA Rapport 1374. ...