• Vingefjærutvikling hos grågjess i Vesterålen 

      Gundersen, Ove Martin; Tombre, Ingunn M.; Bakken, Johnny (NINA Rapport;2188, Research report, 2022)
      Gundersen, O. M., Tombre, I. M. & Bakken, J. 2022. Vingefjærutvikling hos grågjess i Vesterålen. NINA Rapport 2188. Norsk institutt for naturforskning. Gjess skifter alle vingefjærene samtidig. I løpet av denne ...