• Nasjonal kartlegging av grønn infrastruktur. De første nasjonale kartene for solitære bier, elg, edellauvskog og andre treslag 

   Panzacchi, Manuela; van Moorter, Bram; Sydenham, Markus A.K.; Thorsen, Neri Horntvedt; Niebuhr, Bernardo Brandão; Stange, Erik; Jansson, Ulrika; Nordén, Björn; Hofgaard, Annika; Rusch, Graciela; Rolandsen, Christer M.; Solberg, Erling (NINA Rapport;2371, Research report, 2024)
   Abstract in English below Panzacchi, M., van Moorter, B., Sydenham, M.A.K., Horntvedt Thorsen, N., Niebuhr, B.B., Stange, E., Jansson, U., Nordén, B, Hofgaard, A., Rusch, G., Rolandsen, C. & Solberg E. 2024. Nasjonal ...
  • Scenarioanalyser. Evaluering av effekten av avbøtende tiltak for villrein i Rondane Nord 

   Niebuhr, Bernardo Brandão; Panzacchi, Manuela; Moorter, Bram van; Gundersen, Vegard; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;2359, Research report, 2023)
   Niebuhr, B.B., Panzacchi, M., van Moorter, B., Gundersen, V., & Tveraa, T. 2023. Scenarioanalyser – evaluering av effekten av avbøtende tiltak for villrein i Rondane Nord. NINA Rapport 2359. Norsk institutt for ...