• Fiskebiologiske undersøkelser i Selbusjøen og Nea med sideelver i 2016 

   Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Sjursen, Aslak Darre; Sandlund, Odd Terje; Rønning, Lars; Berger, Hans Mack; Museth, Jon (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport;, Report, 2017)
   I Selbusjøen med tilløpselver og i Nea med tilløpselver ble det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser høsten 2016 på oppdrag for Statkraft Energi AS. I Selbusjøen omfattet undersøkelsen prøvefiske med bunngarn ...
  • Utilsiktet bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier med garn og line 

   Fangel, Kristin; Aas, Øystein; Bærum, Kim Magnus; Anker-Nilssen, Tycho; Christensen-Dalsgaard, Signe (NINA Temahefte;64, Book, 2016-05-24)
   Fangel, K., Aas, Ø., Bærum, K. M., Anker-Nilssen, T. & Christensen-Dalsgaard, S. 2015. Utilsiktet bifangst av sjøfugl i norske kystfiskerier med garn og line. - NINA Temahefte 64. 20 s.