• Svartmunnet kutling - en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge 

      Forsgren, Elisabet; Florin, Ann-Britt (NINA Rapport;1454, Research report, 2018)
      Forsgren, E. & Florin, A.-B. 2018. Svartmunnet kutling – en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge. NINA Rapport 1454. Norsk institutt for naturforskning Spredning av fremmede arter er et økende problem globalt. ...