• Brukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Sommeren 2017 

      Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1470, Research report, 2018)
      Selvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Rago nasjonalpark. NINA Rapport 1470. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen for Rago, i samarbeid med NINA, en ...