• Overvåking av referanseelver 2019. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk 

   Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius (NINA Rapport;1795, Research report, 2020)
   Bækkelie, K.A.E. & Myrvold, K.M. 2020. Overvåking av referanseelver 2019. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk. NINA Rapport 1795. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking av referanseelver er en del av norske ...
  • Overvåking av referanseelver 2020. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk. 

   Myrvold, Knut Marius; Bækkelie, Knut Andreas E.; Holter, Tobias H. (NINA Rapport;1969, Research report, 2021)
   Myrvold, K.M., Bækkelie, K.A.E. & Holter, T. 2021. Overvåking av referanseelver 2020. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk. NINA Rapport 1969. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking av referanseelver er en ...