• Overvåking av referanseelver 2019. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk 

      Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius (NINA Rapport;1795, Research report, 2020)
      Bækkelie, K.A.E. & Myrvold, K.M. 2020. Overvåking av referanseelver 2019. Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk. NINA Rapport 1795. Norsk institutt for naturforskning. Overvåking av referanseelver er en del av norske ...