• Vannforskriften og Bjørnfjellområdet. Innledende undersøkelser 

      Kristoffersen, Cathrine; Bongard, Terje (NINA Kortrapport;25, Research report, 2016-08-29)
      Kristoffersen, C. og Bongard, T. 2016. Vannforskriften og Bjørnfjellområdet - Innledende undersøkelser. - NINA Kortrapport 25. 18 s. Seks ferskvannslokaliteter ble prøvetatt med sparkehåv og undersøkt med hensyn til bunndyr ...