• Utvikling av standardiserte bakkesannheter for økosystemer på land 

      Bakkestuen, Vegar (NINA Rapport;1922, Research report, 2021)
      Bakkestuen, V. & Venter, Z. 2021. Utvikling av standardiserte bakkesannheter for økosystemer på land. NINA Rapport 1922. Norsk institutt for naturforskning. Miljøforvaltningen har betydelige kartleggings- og overvåkingsbehov. ...