• Effekter av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet - en litteraturstudie 

   Follestad, Arne (NINA Rapport;1081, Research report, 2014)
   Follestad, A. 2014. Effekter av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet - en litteraturstudie. - NINA Rapport 1081, 89 s. Statens vegvesen har etterspurt et bedre faglig grunnlag for å kunne vurdere effekten av kunstig ...
  • Svartmunnet kutling - en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge 

   Forsgren, Elisabet; Florin, Ann-Britt (NINA Rapport;1454, Research report, 2018)
   Forsgren, E. & Florin, A.-B. 2018. Svartmunnet kutling – en invaderende fremmed fiskeart på vei mot Norge. NINA Rapport 1454. Norsk institutt for naturforskning Spredning av fremmede arter er et økende problem globalt. ...