• Utredning av tilgjengelige og relevante datagrunnlag for kategorisering av naturareal 

      Jakobsson, Simon; Bakkestuen, Vegar; Barton, David N.; Lindhjem, Henrik; Magnussen, Kristin (NINA Rapport;1767, Research report, 2020)
      Jakobsson, S., Bakkestuen, V., Barton, D.N., Lindhjem, H. & Magnussen, K. 2020. Utredning av tilgjengelige og relevante datagrunnlag for kategorisering av naturareal. NINA Rapport 1767. Norsk institutt for naturforskning ...