• Pukkellaks invaderte norske elver i 2017 

      Mo, Tor Atle; Poppe, Trygve T. (Journal article, 2018)
      I 2017 ble elver langs hele norskekysten invadert av pukkelaks. Dette resulterte i en rekke oppslag i media og omfattende kommunikasjon og diskusjon på internett. I denne artikkelen gir vi en kort presentasjon om historikken ...