• Studier av vandring hos sjøaure fra Driva. Vandringsmønster i elv og sjø i perioden 2009-2011 

      Bremset, Gunnbjørn; Urke, Henning Andre; Solem, Øyvind; Kjøsnes, Arne Jørgen; Kristensen, Torstein; Ulvund, John Birger (NINA Rapport;1253, Research report, 2017)
      Bremset, G., Urke, H.A., Solem, Ø., Kjøsnes, A.J., Kristensen, T. og Ulvund, J.B. 2017. Studier av vandring hos sjøaure fra Driva. Vandringsmønster i elv og sjø i perioden 2009-2011. - NINA Rapport 1253, 28 s. Rapporten ...