• Overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden. Kilenotovervåking 2015 

      Ulvan, Eva Marita; Aronsen, Tonje; Næsje, Tor Fredrik; Skorstad, Leif; Saksgård, Laila Margrethe; Østborg, Gunnel Marie; Fiske, Peder (NINA Rapport;1270, Research report, 2016)
      Ulvan, E.M., Aronsen, T., Næsje, T.F., Skorstad, L.K., Saksgård, L.M., Østborg, G.M & Fiske, P. 2016. Overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden. Kilenotovervåking 2015 - NINA Rapport 1270. 31 s. Det ble i ...