• Insekter er viktig for bærproduksjonen hos blåbær 

      Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Evju, Marianne; Åström, Jonas; Dahle, Sondre; Eide, Nina (NINA Fakta;5-2017, Others, 2017)
      Blåbær er en nøkkelart i mange norske økosystemer, og både dyr og mennesker nyter godt av de næringsrike bærene. Men for at det skal produseres bær, må blåbærplantene bestøves. Våre studier viser at bestøvende insekter har ...