• Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2019 

   Ulvund, Kristine; Miller, Andrea L.; Eide, Nina; Meås, Roger; Andersen, Roy; Flagstad, Øystein; Jackson, Craig R.; Landa, Arild (NINA Rapport;1843, Research report, 2020)
   Ulvund, K., Miller, A.L., Eide, N.E., Meås, R., Andersen, R., Flagstad, Ø., Jackson C.R., & Landa, A. 2020. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2019. – NINA Rapport 1843. Norsk institutt for naturforskning. Avlsprogrammet ...
  • Insekter er viktig for bærproduksjonen hos blåbær 

   Olsen, Siri Lie; Løkken, Jørn Olav; Evju, Marianne; Åström, Jonas; Dahle, Sondre; Eide, Nina (NINA Fakta;5-2017, Others, 2017)
   Blåbær er en nøkkelart i mange norske økosystemer, og både dyr og mennesker nyter godt av de næringsrike bærene. Men for at det skal produseres bær, må blåbærplantene bestøves. Våre studier viser at bestøvende insekter har ...