• Bestandsovervåking av villsvin. Status 2022 

   Odden, John; Thorsen, Neri H.; Bahlk, Sunniva; Rolandsen, Christer M.; Rivrud, Inger Maren; Rosvold, Jørgen (NINA Rapport;2293, Research report, 2023)
   Odden, J., Thorsen, N.H., Bahlk, S. Rolandsen, C.M, Rivrud, I.M. & Rosvold, J. 2023. Bestandsovervåking av villsvin – Status 2022. NINA Rapport 2293. Norsk institutt for naturforskning. NINA kartlegger utbredelsen og ...
  • Intensiv overvåking av gaupe med kamerafeller på Nordmøre 2021 

   Odden, John; Thorsen, Neri H.; Tvete, Karl Ove; Røragen, Sondre; Bahlk, Sunniva; Linnell, John D.C. (NINA Rapport;2139, Research report, 2022)
   Odden, J., Thorsen, N.H., Tvete, K.O, Røragen, S., Bahlk, S. & Linnell, J.D.C. 2022. Intensiv overvåking av gaupe med kamerafeller på Nordmøre 2021. NINA Rapport 2139. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk i 2021 ...
  • Intensiv overvåking av gaupe med kamerafeller på Nordmøre 2022 

   Odden, John; Thorsen, Neri H.; Tvete, Karl Ove; Bahlk, Sunniva; Linnell, John D.C. (NINA Rapport;2304, Research report, 2023)
   Odden, J., Thorsen, N.H., Tvete, K.O, Bahlk, S. & Linnell, J.D.C. 2023. Intensiv overvåking av gaupe med kamerafeller på Nordmøre 2022. NINA Rapport 2304. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk i 2021 i oppdrag fra ...