Now showing items 21-39 of 39

  • Kartlegging av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) i 2016 og 2017 

   Rolandsen, Christer M.; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie L.; Mysterud, Atle; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling J.; Strand, Olav; Ytrehus, Bjørnar; Vikøren, Turid; Madslien, Knut; Tarpai, Attila; Næss, Camilla; Haavardstun, Tom; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Rudningen, Kåre (NINA Rapport;1522, Research report, 2018)
   Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Mysterud, A., Viljugrein, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Næss, C., Haavardstun, T., Veiberg, V., Heim, M., Rudningen, ...
  • Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2018 

   Rolandsen, Christer M.; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie L.; Viljgrein, Hildegunn; Solberg, Erling J.; Ytrehus, Bjørnar; Andersen, Roy; Strand, Olav; Vikøren, Turid; Madslien, Knut; Tarpai, Attila; Fremstad, Jørn; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Mysterud, Atle (NINA Rapport;1711, Research report, 2019)
  • Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2019 

   Rolandsen, Christer M.; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie L.; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling J.; Ytrehus, Bjørnar; Andersen, Roy; Strand, Olav; Vikøren, Turid; Madslien, Knut; Tarpai, Attila; Fremstad, Jørn; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Holmstrøm, Frode; Mysterud, Atle (NINA Rapport;1818, Research report, 2020)
   Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Viljugrein, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F., Mysterud, ...
  • Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020 

   Rolandsen, Christer Moe; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie L.; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling J.; Andersen, Roy; Strand, Olav; Vikøren, Turid; Madslien, Knut; Tarpai, Attila; Fremstad, Jørn; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Holmstrøm, Frode; Mysterud, Atle (NINA Rapport;1983, Research report, 2021)
   Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Viljugrein, H., Solberg, E.J., Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F., Mysterud, A. 2021. ...
  • Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (chronic wasting disease - CWD) 2021 

   Rolandsen, Christer M.; Våge, Jørn; Hopp, Petter; Benestad, Sylvie L.; Viljugrein, Hildegunn; Solberg, Erling; Nilsen, Erlend B.; Andersen, Roy; Strand, Olav; Vikøren, Turid; Madslien, Knut; Tarpai, Attila; Veiberg, Vebjørn; Heim, Morten; Holmstrøm, Frode; Mysterud, Atle (NINA Rapport;2158, Research report, 2022)
   Rolandsen, C.M., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S.L., Viljugrein, H., Solberg, E.J., Nilsen, E.B, Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F., Mysterud, ...
  • Klimaeffektar på svalbardreinens kalvingstidspunkt 

   Veiberg, Vebjørn; Danielsen, Preben; Loe, Leif Egil; Stien, Audun; Peeters, Bart; Hansen, Brage Bremset; Irvine, R. Justine; Ropstad, Erik; Albon, Steve D.; Tveraa, Torkild; Varpe, Øystein (NINA Rapport;1311, Research report, 2017)
   Veiberg, V., Danielsen, P., Loe, L. E., Stien, A., Peeters, B., Hansen, B. B., Irvine, R. J., Ropstad, E., Albon, S. D., Tveraa, T. & Varpe, Ø. (2017) Klimaeffektar på svalbardreinens kalvingstidspunkt – NINA Rapport 1311. ...
  • Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge 

   Forsgren, Elisabet; Aarrestad, Per Arild; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Friberg, Nikolai; Jonsson, Bror; Kaste, Øyvind; Lindholm, Markus; Nilsen, Erlend B.; Systad, Geir; Veiberg, Vebjørn; Ødegaard, Frode (NINA rapport;1210, Research report, 2015-11-30)
   Forsgren, E., Aarrestad P.A, Gundersen, H., Christie, H., Friberg, N., Jonsson, B., Kaste, Ø., Lindholm, M., Nilsen, E.B., Systad, G., Veiberg, V., Ødegaard, F. 2015. Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge ...
  • Konfliktar mellom vilt og luftfart – samling av eksisterande kunnskap i EndNote Web litteraturbase 

   Veiberg, Vebjørn; Nygård, Torgeir; Hamre, Øyvind; Follestad, Arne (NINA Rapport;532, Research report, 2009)
   Konfliktar mellom vilt og luftfart er eit aktuelt tema både i samband med flytryggleik og i sam-band med kva konsekvensar luftfartsaktivitet kan påføre dyre- og fugleliv. På oppdrag frå Mil-jøavdelinga ved Oslo Lufthavn, ...
  • Little impact of over-winter parasitism on a free-ranging ungulate in the high Arctic 

   Carlsson, Anja M.; Albon, Steve D.; Coulson, Stephen J.; Ropstad, Erik; Stien, Audun; Wilson, Kenneth; Loe, Leif Egil; Veiberg, Vebjørn; Irvine, Robert Justin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   1. Macroparasites have a central place in wildlife ecology because they have the potential to regulate host populations through effects on reproduction and/or survival. However, there remains a paucity of studies that have ...
  • Miljøkvalitetsnorm for villrein. Forslag fra en ekspertgruppe 

   Kjørstad, Morten; Bøthun, Siri Wølneberg; Gundersen, Vegard; Holand, Øystein; Madslien, Knut; Mysterud, Atle; Myren, Ingrid Nerhoel; Punsvik, Tor; Røed, Knut H.; Strand, Olav; Tveraa, Torkild; Tømmervik, Hans; Ytrehus, Bjørnar (NINA Rapport;1400, Research report, 2017)
   Kjørstad, M., Bøthun, S. W., Gundersen, V., Holand, Ø., Madslien, K., Mysterud, A., Myren, I. N., Punsvik, T., Røed, K. H., Strand, O., Tveraa, T., Tømmervik, H., Ytrehus, B. & Veiberg, V. (red.). 2017. Miljøkvalitetsnorm ...
  • More frequent extreme climate events stabilize reindeer population dynamics 

   Hansen, Brage B.; Gamelon, Marlène; Albon, Steve D.; Lee, Aline M.; Stien, Audun; Irvine, R. Justine; Sæther, Bernt-Erik; Loe, Leif E.; Ropstad, Erik; Veiberg, Vebjørn; Grøtan, Vidar (Journal article, 2019)
   treme climate events often cause population crashes but are difficult to account for in population-dynamic studies. Especially in long-lived animals, density dependence and demography may induce lagged impacts of ...
  • Omfang av morlause kalvar etter jakt på elg og hjort 

   Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer Moe; Heim, Morten; Solberg, Erling J. (NINA Rapport;1197, Research report, 2016-01-21)
   Veiberg, V., Rolandsen, C.M., Heim, M. & Solberg, E.J. 2016. Omfang av morlause kalvar etter jakt på elg og hjort - NINA Rapport 1197. 27 s. Unngå å felle morindivid frå medfølgjande kalvar. Dette er eit moment som ...
  • Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2009 

   Gaare, Eldar; Veiberg, Vebjørn; Solberg, Erling Johan; Skuterud, Lavrans (NINA rapport;594, Research report, 2010)
   Gaare, E., Veiberg, V., Solberg, E.J. & Skuterud, L. 2010. Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2009. NINA Rapport 594. 32 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ulike vekst- ...
  • Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2010 

   Veiberg, Vebjørn; Gaare, Eldar; Stokke, Sigbjørn; Solberg, Erling Johan; Skuterud, Lavrans (NINA Rapport;734, Research report, 2011)
   Veiberg, V., Gaare, E., Stokke, S., Solberg, E.J. & Skuterud, L. 2011. Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2010. – NINA Rapport 734. 33 s. Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ...
  • Rutilutvinning frå Engebøfjellet i Naustdal. Konsekvensar for hjorten og hjortejakta i området 

   Veiberg, Vebjørn; Langvatn, Rolf (NINA Rapport;387, Research report, 2008)
   Veiberg, V. & Langvatn, R. 2008. Rutilutvinning frå Engebøfjellet i Naustdal – Konsekvensar for hjorten og hjortejakta i området. – NINA Rapport 387. 18 s. Nordic Mining ASA planlegg å starte opp utvinning av rutil frå ...
  • Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder 

   Hagen, Dagmar; Systad, Geir Helge; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Stien, Audun; Erikstad, Lars; Moe, Børge; Svenning, Martin; Veiberg, Vebjørn (NINA Rapport;1045, Research report, 2014)
   Hagen, D., Systad, G.H., Eide, N.E., Vistad, O.I., Stien, A., Erikstad, L., Moe, B., Svenning, M., & Veiberg, V. 2014. Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder. – NINA Rapport 1045. 53 ...
  • Sett elg og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 

   Solberg, Erling Johan; Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer Moe; Ueno, Mayumi; Nilsen, Erlend Birkeland; Gangsei, Lars Erik; Stenbrenden, Magnus; Libjå, Lars Egil (NINA rapport;1043, Research report, 2014)
   Målrettet hjorteviltforvaltning krever innsamling av fortløpende informasjon om bestandsutviklingen i kombinasjon med effektiv høsting. I denne prosessen har fritidsjegere en viktig rolle ved at de hvert år rapporterer ...
  • Sett elg- og sett hjort-rapportering. Bør vi endre registreringsinstruksen? 

   Solberg, Erling; Veiberg, Vebjørn; Rolandsen, Christer M.; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1327, Research report, 2017)
   Solberg, E. J., Veiberg, V., Rolandsen, C. M. og Nilsen, E. B. 2017. Sett elg- og sett hjort-rapportering. Bør vi endre registreringsinstruksen? - NINA Rapport 1327. 32 s. Bestandsindekser fra sett elg- og sett ...
  • The influence of weather conditions during gestation on life histories in a wild Arctic ungulate 

   Douhard, Mathieu; Loe, Leif Egil; Stien, Audun; Bonenfant, Christophe; Irvine, R. Justin; Veiberg, Vebjørn; Ropstad, Erik; Albon, Steve D. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The internal predictive adaptive response (internal PAR) hypothesis predicts that individuals born in poor conditions should start to reproduce earlier if they are likely to have reduced performance in later life. However, ...