Now showing items 21-39 of 39

  • Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2015 

   Jacobsen, Karl-Otto; Stien, Audun; Kleven, Oddmund (NINA Rapport;1244, Research report, 2016)
   Jacobsen, K.-O., Stien, A. & Kleven, O. 2016. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1244. 18 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom å studere atferd, ...
  • Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2010 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Nygård, Torgeir; Stien, Audun (NINA rapport;680, Research report, 2011)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V., Nygård, T. & Stien, A. 2011. Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2010 - NINA Rapport 680. 37 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. ...
  • Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2011 

   Jacobsen, Karl-Otto; Johnsen, Trond Vidar; Nygård, Torgeir; Stien, Audun (NINA rapport, Research report, 2012)
   Jacobsen, K.-O., Johnsen, T.V., Nygård, T. & Stien, A. 2012. Kongeørn i Finnmark. Prosjektrapport 2011 - NINA Rapport 818. 39 s. Målet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom ...
  • Kongeørn i Vest-Finnmark 2001-2021. Oppsummering av resultatene fra et langtidsstudium 

   Jacobsen, Karl-Otto; Nygård, Torgeir; Johnsen, Trond Vidar; Kleven, Oddmund; Stien, Audun; Systad, Geir Helge; Halley, Duncan (NINA Rapport;2107, Research report, 2022)
   Jacobsen, K.-O., Nygård, T., Johnsen, T.V., Kleven, O., Stien, A., Systad, G.H. & Halley, D. 2022. Kongeørn i Vest-Finnmark 2001-2021. Oppsummering av resultatene fra et langtidsstudium. NINA Rapport 2107. Norsk institutt ...
  • Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015 

   Stien, Audun; Hansen, Inger; Langeland, Knut; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;1285, Research report, 2016-08-31)
   Stien, A., Hansen, I., Langeland, K. & Tveraa, T. Kongeørn som tapsårsak for sau og lam. Tapsstudier i Rødsjø beiteområde 2014-2015. – NINA Rapport 1285. 33 s. Rødsjø beiteområde har opplevd store tap av lam på utmark ...
  • Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av rovvilt i Norge 

   Linnell, John D. C.; Tveraa, Torkild (red.); Hansen, Inger; Andrén, Henrik; Persson, Jens; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Odden, John; Stien, Audun; Ytrehus, Bjørnar; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik; Kindberg, Jonas; Mattisson, Jenny; Solberg, Erling J.; Nilsen, Erlend B.; Nygård, Torgeir; Jacobsen, Karl Otto (NINA Rapport;1195, Research report, 2015-12-17)
   Miljødirektoratet har bestilt denne rapporten for å identifisere kunnskapshull vedrørende rovvilt (gaupe, brunbjørn, ulv, jerv og kongeørn) i Skandinavia, med særlig fokus på situasjonen i Norge. Over 20 forskere fra ...
  • Little impact of over-winter parasitism on a free-ranging ungulate in the high Arctic 

   Carlsson, Anja M.; Albon, Steve D.; Coulson, Stephen J.; Ropstad, Erik; Stien, Audun; Wilson, Kenneth; Loe, Leif Egil; Veiberg, Vebjørn; Irvine, Robert Justin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   1. Macroparasites have a central place in wildlife ecology because they have the potential to regulate host populations through effects on reproduction and/or survival. However, there remains a paucity of studies that have ...
  • Modellering av tap av tamrein til rovvilt - en risikomodell 

   Herfindal, Ivar; Brøseth, Henrik; Kjørstad, Morten Andre; Linnell, John Durrus; Odden, John; Persson, Jens; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Ersson, L. (NINA rapport;819, Research report, 2012)
   Herfindal, I., Brøseth, H., Kjørstad, M., Linnell, J. D., Odden, J., Persson, J., Stien, A., Tveraa, T. & Ersson, L. 2012. Modellering av tap av tamrein til rovvilt – en risikomodell. – NINA Rapport 819. 33 s. I januar ...
  • More frequent extreme climate events stabilize reindeer population dynamics 

   Hansen, Brage B.; Gamelon, Marlène; Albon, Steve D.; Lee, Aline M.; Stien, Audun; Irvine, R. Justine; Sæther, Bernt-Erik; Loe, Leif E.; Ropstad, Erik; Veiberg, Vebjørn; Grøtan, Vidar (Journal article, 2019)
   treme climate events often cause population crashes but are difficult to account for in population-dynamic studies. Especially in long-lived animals, density dependence and demography may induce lagged impacts of ...
  • Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovviltskadeerstatning på tamrein 

   Tveraa, Torkild; Stien, Audun; Langeland, Knut (NINA Rapport;1248, Research report, 2016-04-27)
   Tveraa, T., Stien, A. & Langeland, K. 2016. Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovviltskadeerstatning på tamrein - NINA Rapport 1248. 28 s. Som et ledd i at Miljødirektoratet har fått i oppdrag å utvikle en ...
  • Produksjon og tap i reindriften i Nordland 

   Tveraa, Torkild; Brøseth, Henrik; Langeland, Knut; Stien, Audun; Stien, Jenny; Tovmo, Mari (NINA Rapport;1556, Research report, 2018)
   Tveraa, T., Brøseth, H., Langeland, K., Stien, A., Stien, J. & Tovmo, M. 2018. Produksjon og tap i reindriften i Nordland. NINA Rapport 1556. Norsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nordland ønsket å få gjennomført ...
  • Rangifer management controls a climate-sensitive tundra state transition 

   Bråthen, Kari Anne; Ravolainen, Virve Tuulia; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Ims, Rolf Anker (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Rangifer (caribou/reindeer) management has been suggested to mitigate the temperature- driven transition of Arctic tundra into a shrubland state, yet how this happens is uncertain. Here we study this much focused ecosystem ...
  • Retrospective growth analysis of the dwarf shrub Cassiope tetragona allows local estimation of vascular plant productivity in high arctic Svalbard 

   Milner, Jos M.; Stien, Audun; Wal, Rene van der (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Question: Vascular plant productivity of arctic tundra has often been viewed as varying little between years and thus being largely insensitive to the high inter-annual variation in summer weather conditions. Yet, ...
  • Rovdyr og rein i Midt-Norge. Sluttrapport 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Linnell, John D.C.; Langeland, Knut; Stien, Audun; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;1380, Research report, 2018)
   Odden, J., Mattisson, J., Langeland, K., Stien, A. Linnell, J.D.C. & Tveraa, T. 2018. Rovdyr og rein i Midt-Norge. Sluttrapport. - NINA Rapport 1380. Norsk institutt for naturforskning. Midt-Norge har lenge hatt konflikter ...
  • Rovvilt og reindrift. Kunnskapsstatus i Finnmark 

   Tveraa, Torkild; Ballesteros, Manuel; Bårdsen, Bård-Jørgen; Fauchald, Per; Lagergren, Madeleine; Langeland, Knut; Pedersen, Elisabeth; Stien, Audun (NINA rapport;821, Research report, 2012)
   Tveraa, T, Ballesteros, M., Bårdsen, B.-J., Fauchald, P., Lagergren, M., Langeland, K., Pedersen, E. & Stien, A. Rovvilt og reindrift – Kunnskapsstatus i Finnmark – NINA Rapport 821. 28 s. Tap av rein kan ha flere ...
  • Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder 

   Hagen, Dagmar; Systad, Geir Helge; Eide, Nina Elisabeth; Vistad, Odd Inge; Stien, Audun; Erikstad, Lars; Moe, Børge; Svenning, Martin; Veiberg, Vebjørn (NINA Rapport;1045, Research report, 2014)
   Hagen, D., Systad, G.H., Eide, N.E., Vistad, O.I., Stien, A., Erikstad, L., Moe, B., Svenning, M., & Veiberg, V. 2014. Sårbarhetsvurdering i polare strøk. Gjennomgang av begrep og metoder. – NINA Rapport 1045. 53 ...
  • Statistisk modellering av samlet belastning av menneskelig aktivitet på villreinområder. Identifisering av viktige leveområder og scenarioanalyser for konsekvensutredning og arealplanlegging 

   Panzacchi, Manuela; Moorter, Bram van; Tveraa, Torkild; Rolandsen, Christer M.; Gundersen, Vegard; Lelotte, Lucie; Santos, Bernardo Brandão Niebuhr Dos; Bøthun, Siri Wølneberg; Stien, Audun; Andersen, Roy; Strand, Olav (NINA Rapport;2189, Research report, 2022)
   Panzacchi, M., van Moorter, B., Tveraa, T., Rolandsen, C. M., Gundersen, V., Lelotte, L., A., Dos Santos, B. B. N., Bøthun, S. W., Stien, A., Andersen, R., Strand, O. 2022. Statistisk modellering av samlet belastning av ...
  • The cost of migratory prey: seasonal changes in semi-domesticreindeer distribution influences breeding success of Eurasian lynx in northern Norway 

   Walton, Zea; Mattisson, Jenny; Linnell, John Durrus; Stien, Audun; Odden, John (Peer reviewed, 2016)
   Migratory prey is a widespread phenomenon that has implications for predator – prey interactions. By creating large temporal variation in resource availability between seasons it becomes challenging for carnivores to ...
  • The influence of weather conditions during gestation on life histories in a wild Arctic ungulate 

   Douhard, Mathieu; Loe, Leif Egil; Stien, Audun; Bonenfant, Christophe; Irvine, R. Justin; Veiberg, Vebjørn; Ropstad, Erik; Albon, Steve D. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The internal predictive adaptive response (internal PAR) hypothesis predicts that individuals born in poor conditions should start to reproduce earlier if they are likely to have reduced performance in later life. However, ...