Now showing items 21-24 of 24

  • Produksjonsområdebasert vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet i 2022 

   Vollset, Knut W.; Nilsen, Frank; Ellingsen, Ingrid; Karlsen, Ørjan; Paterson, Rachel A.; Qviller, Lars; Skardhamar, Jofrid; Stige, Leif Christian; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola; Dalvin, Sussie (Research report, 2022)
   I produksjonsområdeforskriften fra 2017 (Anon. 2017a) er kysten delt inn i 13 produksjonsområder (POer), hvor bærekraftsindikatorer skal bestemme hvor stor produksjon man skal tillate i oppdrettsanlegg. I forskriften står ...
  • The structural variation landscape in 492 Atlantic salmon genomes 

   Bertolotti, Alicia C.; Layer, Ryan M.; Gundappa, Manu Kumar; Gallagher, Michael D.; Pehlivanoglu, Ege; Nome, Torfinn; Robledo, Diego; Kent, Matthew Peter; Røsæg, Line Lieblein; Holen, Matilde Mengkrog; Mulugeta, Teshome Dagne; Ashton, Thomas J.; Hindar, Kjetil; Sægrov, Harald; Florø-Larsen, Bjørn; Erkinaro, Jaakko; Primmer, Craig R.; Bernatchez, Louis; Martin, Samuel A.M.; Johnston, Ian A.; Sandve, Simen Rød; Lien, Sigbjørn; Macqueen, Daniel J. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Structural variants (SVs) are a major source of genetic and phenotypic variation, but remain challenging to accurately type and are hence poorly characterized in most species. We present an approach for reliable SV discovery ...
  • Vurdering av heterogenitet i lakselusindusert villfiskdødelighet innen produksjonsområder i 2020 og 2021 

   Stige, Leif Christian; Ellingsen, Ingrid; Finstad, Bengt; Karlsen, Ørjan; Lien, Vidar; Myksvoll, Mari; Nilsen, Frank; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola; Vollset, Knut W.; Qviller, Lars; Dalvin, Sussie (Research report, 2022)
   Denne rapporten belyser om utvandrende smolt av laks fra sårbare og viktige bestander har en avvikende høyere gjennomsnittlig lakselusindusert dødelighet enn gjennomsnittet for produksjonsområdet. Rapporten er utarbeidet ...
  • Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2016 og 2017. Rapport fra ekspertgrupper for vurdering av lusepåvirkning 

   Ellingsen, Ingrid H.; Finstad, Bengt; Jansen, Peder A; Karlsen, Ørjan; Kristoffersen, Anja B.; Sandvik, Anne D.; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola; Vollset, Knut W.; Myksvoll, Mari S. (Research report, 2017)
   Ekspertgruppen ble i mars 2017 oppnevnt for ett år for å foreta en vurdering av lakselusindusert dødelighet på villfisk i 13 produksjonsområder i Norge. En foreløpig rapport basert på data fra 2016 ble levert i april 2017 ...