Now showing items 21-40 of 45

  • Naturverdi- og endringsvurderinger for utvalgte områder i Vågå og Ringsaker kommuner 

   Erikstad, Lars; Stabbetorp, Odd Egil; Often, Anders (NINA Rapport;552, Research report, 2010)
   Erikstad,L., Stabbetorp, O.E. & Often, A. 2010. Naturverdi- og endringsvurderinger for utvalgte områder i Vågå og Ringsaker kommuner. - NINA Rapport 552. 42 s. Denne rapporten inngår i et tverrfaglig prosjekt som har som ...
  • Naturverdier på Bygdøy 

   Bendiksen, Egil; Bjureke, Kristina; Stabbetorp, Odd Egil; Brandrud, Tor Erik; Often, Anders (NINA Rapport;77, Research report, 2005)
   Bendiksen, E., Bjureke, K., Stabbetorp, O.E., Brandrud, T.E. og Often, A. 2005. Naturverdier på Bygdøy. - NINA Rapport 77. 118 s.
  • Når er utryddelse av fremmede karplanter en realistisk målsetning? 

   Skrindo, Astrid Brekke; Magnussen, Kristin; Vassvik, Linn; Stabbetorp, Odd; Bakkestuen, Vegar; Often, Anders; Olsen, Siri Lie; Westergaard, Kristine Bakke; Sandvik, Hanno; Blaalid, Rakel (NINA Rapport;1912, Research report, 2020)
   Skrindo, A.B., Magnussen, K., Vassvik, L., Stabbetorp, O., Bakkestuen, V., Often, A., Olsen, S.L., Westergaard, K.B., Sandvik, H. & Blaalid, R. 2020. Når er utryddelse av fremmede karplanter en realistisk målsetning? NINA ...
  • Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2020 og databasert identifisering av potensielle dørstokkarter 

   Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Bartlett, Jesamine; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Staverløkk, Arnstein (NINA Rapport;1891, Research report, 2020)
   Westergaard, K. B., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Bartlett, J., Åström, J., Fossøy, F., Staverløkk, A. 2020. Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2020 og databasert identifisering av potensielle ...
  • Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2021 og implementering av miljø-DNA 

   Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Fossøy, Frode; Davey, Marie; Dahle, Sondre; Åström, Jens; Staverløkk, Arnstein (NINA Rapport;2059, Research report, 2021)
   Westergaard, K. B., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Fossøy, F., Davey, M., Dahle, S., Åström, J., Staverløkk, A. 2021. Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2021 og implementering av miljø-DNA. ...
  • Overvåking av spredningsveien planteimport. Sluttrapport for 2019 

   Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus Antti Mikael; Davey, Marie; Brandsegg, Hege; Staverløkk, Arnstein (NINA Rapport;1738, Research report, 2019)
   Westergaard, K.B., Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Åström, J., Fossøy, F., Majaneva, M.A.M., Davey, M., Brandsegg, H. & Staverløkk, A. 2020. Overvåking av spredningsveien planteimport – sluttrapport for 2019. NINA ...
  • Pestplanten tromsøsvineblom Jacobaea alpina x subalpina i Norge - opphav og status 

   Alm, Torbjørn; Deschamps, Amandine Maria; Often, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Jacobaea alpina (syn. Senecio alpinus, S. cordatus) and J. subalpina (syn. Senecio subalpinus) are native to the mountains of Central Europe. Both were cultivated as ornamentals in late 19th century Tromsø. From the early ...
  • Planter i Oslo havn 

   Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil (NINA rapport;637, Research report, 2010)
   Often, A. & Stabbetorp, O. 2010. Planter i Oslo havn. - NINA Rapport 637. 72 s. Sommer og høst 2010 ble karplantefloraen i Oslo Havn KF sin eiendom fra Ormsundkaia i sørøst til Hjortneskaia i nordvest kartlagt. Det ble ...
  • Planter i Slottsparken, Oslo 

   Often, Anders (NINA rapport;751, Research report, 2011)
   Often, A. 2011. Planter i Slottsparken, Oslo. - NINA Rapport 751. 47 s.Sommer og høst 2011, på oppdrag for Det kongelige hoff, ble plantelivet i Slottsparken, Oslo kart-lagt (225 dekar). Dette skjedde i forbindelse med at ...
  • Registrering av biologisk mangfold i naturområde ved Vestre Aker kirke, Oslo. Verdivurdering i forbindelse med forslag til omregulering 

   Often, Anders; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;604, Research report, 2010)
   Often, A. & Bendiksen, E. 2010. Registrering av biologisk mangfold i naturområde ved Vestre Aker kirke, Oslo. Verdivurdering i forbindelse med forslag til omregulering - NINA Rapport 604. 20 s. Det aktuelle området danner ...
  • Reguleringsplan for Vikersund sjøfront i Tyrifjorden. Kartlegging og konsekvensutredning av biologisk mangfold 

   Andersen, Oddgeir; Kraabøl, Morten; Often, Anders; Petrin, Zlatko; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA rapport;501, Research report, 2009)
   Modum kommune har vedtatt at det skal igangsettes et forprosjekt for å avklare mulighetene for utfylling av ca 100.000 m3 stein i Tyrifjorden ved Drammenselvas utløp ved Vikersund. Prosjektet Vikersund Sjøfront er et ledd ...
  • Skjøtselsplan for syv setervoller i Regionfelt Østlandet 

   Risbøl, Ole; Norderhaug, Ann; Often, Anders; Stornes, Jan Michael (Research report, 2007)
  • Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge 

   Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Endrestøl, Anders; Often, Anders; Stabbetorp, Odd; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode (NINA rapport;1136, Research report, 2015-10-30)
   Westergaard, K.B., Hanssen, O., Endrestøl, A., Often, A., Stabbetorp, O., Staverløkk, A. & Ødegaard, F. 2015. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge – NINA Rapport 1136. 105 s. En viktig spredningsvei ...
  • Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II – jakten fortsetter ... 

   Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Stabbetorp, Odd; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove (NINA Rapport;1256, Research report, 2016-06-16)
   Endrestøl, A., Hanssen, O., Often, A., Stabbetorp, O., Staverløkk, A., Westergaard, K.B., Ødegaard, F. & Gjershaug, J.O. 2016. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II - jakten fortsetter... – NINA Rapport ...
  • Stakeholders’ perspectives on the operationalisation of the ecosystem service concept: results from 27 case studies 

   Dick, Jan; Turkelboom, Francis; Woods, Helen; Iniesta-Arandia, Irene; Primmer, Eeva; Saarela, Sanna-Riikka; Bezak, Peter; Mederly, Peter; Leone, Michael; Verheyden, Wim; Kelemen, Eszter; Hauck, Jennifer; Andrews, Chris; Antunes, Paula; Aszalós, Réka; Baró, Francesc; Barton, David Nicholas; Berry, Pam; Bugter, Rob; Carvalho, Laurence; Czúcz, Balint; Dunford, Rob; Blancos, Gemma Garcia; Geamănăt, Nicoleta; Giucăt, Relu; Grizzetti, Bruna; Izakovičováv, Zita; Kertész, Miklós l; Kopperoinen, Leena; Langemeyer, Johannes; Lapola, David Montenegro; Liquete, Camino; Luque, Sandra; Pastur, Guillermo Martinéz; Martín-López, Berta; Mukhopadhyay, Raktima; Niemela, Jari; Odee, David; Peri, Pablo Luis; Pinho, Patricia; Blumentrath, Stefan; Fongar, Claudia; Gomez-Baggethun, Erik; Gundersen, Vegard; Haavardsholm, Oscar; Köhler, Berit; Lindhjem, Henrik; Nowell, Megan Sara; Often, Anders; Reinvang, Rasmus; Rusch, Graciela; Stange, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The ecosystem service (ES) concept is becoming mainstream in policy and planning, but operational influence on practice is seldom reported. Here, we report the practitioners’ perspectives on the practical implementation ...
  • Tidlig oppdagelse av nye fremmede arter i Norge - Uttesting og videreutvikling av overvåkingssystem for fremmede terrestriske karplanter og insekter. 

   Jacobsen, Rannveig M.; Endrestøl, Anders; Magnussen, Kristin; Fossøy, Frode; Brandsegg, Hege; Davey, Marie; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Majaneva, Markus Antti Mikael; Navrud, Ståle; Often, Anders; Sandercock, Brett K.; Åström, Jens (NINA Rapport;1729, Research report, 2020)
   Jacobsen, R.M., Endrestøl, A., Magnussen, K., Fossøy, F., Brandsegg, H., Davey, M., Hand-berg, Ø.N., Hanssen, O., Majaneva, M.A.M., Navrud, S., Often, A., Sandercock, B.K., Åström, J. 2020. Tidlig oppdagelse av nye fremmede ...
  • Tidlig oppdagelse av nye landlevende fremmede arter 

   Jacobsen, Rannveig M.; Andreasen, Mathias; Davey, Marie; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Gastinger, Jakob; Laugsand, Arne E.; Often, Anders; Åström, Jens (NINA Rapport;2065, Research report, 2021)
   Jacobsen, R.M., Andreasen, M., Davey, M., Endrestøl, A., Fossøy, F., Gastinger, J., Laugsand, A.E., Often, A., Åström, J. 2021. Tidlig oppdagelse av nye landlevende fremmede arter. NINA Rapport 2065. Norsk institutt for ...
  • Tidlig oppdagelse av nye landlevende fremmede arter. Årsrapport for feltsesongen 2020 

   Jacobsen, Rannveig M.; Endrestøl, Anders; Davey, Marie; Often, Anders; Andreassen, Mathias; Laugsand, Arne E.; Sandercock, Brett K.; Fossøy, Frode; Åström, Jens (NINA Rapport;1914, Research report, 2020)
   Jacobsen, R.M., Endrestøl, A., Davey, M., Often, A., Andreasen, M., Laugsand, A.E., Sandercock, B.K., Fossøy, F., Åström, J. Tidlig oppdagelse av nye landlevende fremmede arter. 2020. NINA Rapport 1914. Norsk institutt for ...
  • Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter 

   Jacobsen, Rannveig M.; Åström, Jens; Endrestøl, Anders; Blaalid, Rakel; Fossøy, Frode; Often, Anders; Sandercock, Brett K. (NINA Rapport;1569, Research report, 2018)
   Jacobsen, R.M., Åström, J., Endrestøl, A., Blaalid, R., Fossøy, F., Often, A., Sandercock, B.K. 2018. Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge. System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter ...
  • Tilstandsvurdering av kroksjøene på Breen i Vannområde Leira-Nitelva 

   Dervo, Børre K.; Often, Anders; Mjelde, Marit; Nygård, Magnus (NINA Rapport;1921, Research report, 2020)
   Dervo, B.K., Often, A., Mjelde M. & Nygård, M. 2020. Tilstandsvurdering av kroksjøene på Breen i Vannområde Leira-Nitelva. NINA Rapport 1921. Norsk institutt for naturforskning. Prosjektet har omfattet en tilstandsvurdering ...