Now showing items 21-27 of 27

  • Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder. Status, trusler og tiltak 

   Magerøy, Jon Hamner; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1424, Research report, 2018)
   Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2018. Handlingsplan for elvemusling Margaritifera margaritifera i Agder. Status, trusler og tiltak. – NINA Rapport 1424. Norsk institutt for naturforskning. Elvemuslingen er en indikatorart ...
  • Modeling Habitat Suitability for the Western Ridged Mussel (Gonidea angulata Lea) in Okanagan Lake, British Columbia, Canada 

   Snook, M. Roxanne; Magerøy, Jon Hamner; Pither, Jason; Curtis, Jeff; Nield, Lora; Walker, Ian R. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Once common throughout surface waters west of the Rocky Mountains, the western ridged mussel (Gonidea angulata Lea) has been extirpated throughout much of its range (Blevins et al. 2017). This species is currently listed ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2012: Oselva, Hordaland 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Magerøy, Jon Hamner (NINA rapport;1061, Research report, 2014)
   Oselvvassdraget hører med blant de få vassdragene i Hordaland der det fortsatt er en meget god bestand av elvemusling. Slike lokaliteter har høy verneverdi både lokalt og nasjonalt. Ved overvå-kingsundersøkelser i 2012 ble ...
  • Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2018. 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Magerøy, Jon Hamner (NINA Rapport;1686, Research report, 2019)
   Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2019. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2018. NINA Rapport 1686. Norsk institutt for naturforskning. I «Handlingsplanen for elvemusling Margaritifera margaritifera 2019-2028» ...
  • Redoksmålinger i Akerselva i Oslo. Effekten av utlegging av gytegrus på habitatkvalitet for egg fra laksefisk. 

   Magerøy, Jon Hamner (NINA Rapport;1699, Research report, 2019)
   Magerøy, J.H. 2019. Redoksmålinger i Akerselva i Oslo. Effekten av utlegging av gytegrus på habitatkvalitet for egg fra laksefisk. NINA Rapport 1699. Norsk institutt for naturforskning. Oksygeninnholdet i gytegroper har ...
  • The role of anthropogenic habitats in freshwater mussel conservation 

   Sousa, Ronaldo; Halabowski, Dariusz; Labecka, Anna M.; Douda, Karel; Aksenova, Olga V.; Bespalaya, Yulia; Bolotov, Ivan; Geist, Juergen; Jones, Hugh A.; Konopleva, Ekaterina; Klunzinger, Michael W.; Lasso, Carlos A.; Lewin, Iga; Liu, Xiongjun; Lopes-Lima, Manuel; Magerøy, Jon Hamner; Mlambo, Musa; Nakamura, Keiko; Nakano, Mitsunori; Österling, Martin; Pfeiffer, John; Prié, Vincent; Paschoal, Lucas R. P.; Riccardi, Nicoletta; Santos, Rogério; Shumka, Spase; Smith, Allan K.; Son, Mikhail O.; Teixeira, Amilcar; Thielen, Frankie; Torres, Santiago; Varandas, Simone; Vikhrev, Ilya V.; Wu, Xiaoping; Zieritz, Alexandra; Nogueira, Joana G. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Tilførsel av næringsstoffer, partikler og tarmbakterier i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse med henblikk på elvemusling. 

   Magerøy, Jon Hamner (NINA Rapport;1724, Research report, 2020)
   Magerøy, J.H. 2020. Tilførsel av næringsstoffer, partikler og tarmbakterier i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse med henblikk på elvemusling. NINA Rapport 1724. Norsk institutt for naturforskning. Elvemuslingbestanden i ...