• Utvikling av grøftekart i myr og torvmark i Norge med hjelp av dyplæring 

   Jansson, Ulrika; Bakkestuen, Vegar; Lyngstad, Anders; Mienna, Ida Marielle (NINA Rapport;2443, Research report, 2024)
   Jansson, U., Bakkestuen, V., Lyngstad, A. & Mienna, I.M. 2024. Utvikling av grøftekart i myr og torvmark i Norge med hjelp av dyplæring. NINA Rapport 2443. Norsk institutt for naturforskning. Store arealer myr og torvmark ...
  • Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk 

   Evju, Marianne; Blom, Hans; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;1357, Research report, 2017)
   Evju, M., Blom, H., Brandrud, T. E., Bär, A., Johansen, L., Lyngstad, A., Øien, D.-I. og Aarrestad, P. A. 2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk - NINA Rapport 1357. 172 ...