Now showing items 3730-3749 of 4396

  • Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2012 – årsrapport 

   Reitan, Ole (NINA Rapport;925, Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer søkene etter døde fugler i Smøla vindpark i 2012, og funn-resultatene, og sammenlikner disse med årene 2006-2011. Det gis også en kortfattet oversikt over utfordringer knyttet til søk etter ...
  • Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;892, Research report, 2012)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2012. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012 – NINA Rapport 892. 38 s. Dagsommerfuglen heroringvingeCoenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som har ...
  • Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2013 og 2014 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1070, Research report, 2014)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2014. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2013 og 2014 – NINA Rapport 1070. 50 s. Dagsommerfuglen heroringvingeCoenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som ...
  • Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2015 

   Endrestøl, Anders; Bengtson, Roald (NINA Rapport;1204, Research report, 2015-12-11)
   Endrestøl, A. & Bengtson, R. 2015. Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2015 – NINA Rapport 1204. 28 s. Dagsommerfuglen heroringvinge Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som har ...
  • Sørdalen – Isdalen nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling 

   Aas, Øystein; Tangeland, Torvald; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;211, Research report, 2006)
   Aas,Ø., Tangeland, T. og Andersen, O. 2006. Sørdalen-Isdalen Nasjonalpark. Konsekvenser for reiseliv og utmarksbasert næringsutvikling. NINA Rapport 121. 28 pp. Denne rapporten presenterer konsekvensvurderingen av to ...
  • Sørfjord vindpark, Tysfjord kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Arnesen, Geir; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;549, Research report, 2010)
   Jacobsen, K.-O., Arnesen, G. & Johnsen, T.V. 2010. Sørfjord vindpark, Tysfjord kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø. NINA rapport 549. 48 s. Nordkraft Vind AS gjennomfører en konsekvensutredning i forbindelse med ...
  • Taking a trip to the shelf: Behavioral decisions are mediated by the proximity to foraging habitats in the black-legged kittiwake 

   Christensen-Dalsgaard, Signe; May, Roelof Frans; Lorentsen, Svein Håkon (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   For marine top predators like seabirds, the oceans represent a multitude of habitats regarding oceanographic conditions and food availability. Worldwide, these marine habitats are being altered by changes in climate and ...
  • Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019 

   Halley, Duncan J.; Israelsen, Markus F. (NINA Rapport;, Research report, 2020)
   Halley, D.J.& Israelsen, M.F. 2020. Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019. NINA Rapport 1757. Norsk institutt for naturforskning Sportegn etter bever ble registrert i deler av Malvik kommune høsten 2019. ...
  • Taksering av bever i nordre del av Trondheim kommune - Bestandshistorie og bestanden i 2020 

   Halley, Duncan (NINA Rapport;1998, Research report, 2021)
   Halley, D.J. 2021. Taksering av bever i nordre del av Trondheim kommune - Bestandshistorie og bestanden i 2020. NINA Rapport 1998. Norsk institutt for naturforskning Beverpopulasjonen i den nordlige delen av Trondheim ...
  • Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015 

   Halley, Duncan J.; Svartaas, Sten L. (NINA Kortrapport;10, Research report, 2016-02-11)
   Halley, D.J., Svartaas, S. 2016 Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015 - NINA Kortrapport 10. 49 s. Sportegn etter bever ble registrert i deler av Stjørdal kommune i høsten 2015, nærmere bestemt i Stjørdalselvas ...
  • Taksering av bever i sørlig del av Trondheim kommune i 2021-22 

   Halley, Duncan (NINA Rapport;2239, Research report, 2023)
   Halley, D.J. 2023. Taksering av bever i sørlig del av Trondheim kommune i 2021-22. NINA rapport 2239. Norsk institutt for naturforskning. Beverbestanden og sportegn etter bever i den sørlige delen av Trondheim kommune ...
  • Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås 

   Follestad, Arne; Lorentsen, Svein-Håkon (NINA rapport;716, Research report, 2011)
   Follestad, A. & Lorentsen, S-H. 2011. Takseringsmanual for måker, terner, skarv, teist, ærfugl og grågås. - NINA rapport 716. 28 s. Rapporten beskriver takseringsmetodikk, kriterier for valg av områder, rapporteringsrutiner ...
  • Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen. Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag og Nordland 

   Rolandsen, Christer M.; Langeland, Knut; Tømmervik, Hans; Hesjedal, Anders; Kjørstad, Morten; Moorter, Bram Van; Danielsen, Inge E.; Tveraa, Torkild; Solberg, Erling J. (NINA Rapport;1326, Research report, 2017)
   Rolandsen, C. M., Langeland, K., Tømmervik, H., Hesjedal, A., Kjørstad, K., Van Moorter, B., Danielsen, I. E., Tveraa, T. & Solberg, E. J. 2017. Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen – Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag ...
  • Tana/Teno salmon stock recovery and sustainable fisheries 

   Falkegård, Morten; Erkinaro, Jaako (Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group;1/2022, Research report, 2022)
   Anon. 2022. Tana/Teno stock recovery and sustainable fisheries. Report from the Tana/Teno Monitoring and Research Group nr 1/2022. Since the early 2000s, the entire Tana/Teno salmon stock complex has had a negative ...
  • Tap av insekt i vindkraftanlegg 

   Åström, Jens; May, Roel (NINA Rapport;1721, Research report, 2019)
   Åström, J., May, R. 2019. Tap av insekt i vindkraftanlegg under drift - Kort vurdering av problem-stilling og kunnskapsnivå for Norge. NINA Rapport 1721. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten gir en kort ...
  • Tap av ynglelokaliteter for storsalamander i Norge 

   Dervo, Børre K.; Pedersen, Christian; Bærum, Kim Magnus (NINA Rapport;1014, Research report, 2016-04-01)
   Dervo, B.K., Pedersen, C. og Bærum, K.M. 2016. Tap av ynglelokaliteter for storsalamander i Norge - NINA Rapport 1014. 21 s. I artskart var det per 1. november 2015 registrert 1 092 eksisterende lokaliteter og 205 lokaliteter ...
  • Tapt areal og produksjonsevne for sjøørretbekker i Trondheim kommune 

   Bergan, Morten A.; Nøst, Terje H. (NINA Rapport;1354, Report, 2017)
   Bergan, M. A. og Nøst, T. H. 2017. Tapt areal og produksjonsevne for sjøørretbekker i Trondheim kommune - NINA Rapport 1354. 43 s. Denne NINA-rapporten kvantifiserer tapet av areal og produksjonsevne i Trondheim kommunes ...
  • Tapt areal og redusert produksjonspotensial i sidevassdrag til Orkla. Sluttrapport for undersøkelser i perioden 2017-2019 

   Solem, Øyvind; Holthe, Espen; Bakkestuen, Vegar; Bergan, Morten André; Ulvan, Eva Marita; Berg, Marius; Havn, Torgeir Børresen; Jensås, Jan Gunnar; Krogdahl, Rune; Lykkja, Odd (NINA Rapport;1797, Research report, 2021)
   Solem, Ø., Holthe, E., Bakkestuen, V., Bergan, M.A., Ulvan, E.M., Berg, M., T.B., Havn, Jensås, J.G., Krogdahl, R. & Lykkja, O. 2021. Tapt areal og redusert produksjonspotensial i sidevassdragtil Orkla. Sluttrapport for ...
  • Taxonomic and functional reorganization in Central European stream macroinvertebrate communities over 25 years 

   Manfrin, Alessandro; Pilotto, Francesca; Larsen, Stefano; Tonkin, Jonathan D.; Lorenz, Armin W.; Haase, Peter; Stoll, Stefan (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Climate warming can lead to a replacement of species that favour cold temperatures by species that favour warm temperatures. However, the implications of such thermic shifts for the functioning of ecosystems remain poorly ...
  • Taxonomically and Functionally Distinct Ciliophora Assemblages Inhabiting Baltic Sea Ice 

   Majaneva, Markus; Rintala, Janne-Markus; Blomster, Jaanika (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Ciliophora is a phylum of unicellular eukaryotes that are common and have pivotal roles in aquatic environments. Sea ice is a marine habitat, which is composed of a matrix of solid ice and pockets of saline water in which ...