Now showing items 2122-2141 of 4396

  • Krepsdyrsamfunnene i vann med og uten sørv (Scardinius erythrophthalmus), Arendal kommune – Aust-Agder. 

   Walseng, Bjørn; Jensen, Thomas Correll (NINA Rapport;1599, Research report, 2018)
   Walseng, B. og Jensen, T.C. 2018. Krepsdyrsamfunn i vann med og uten sørv (Scardinius erythrophthalmus), Arendal kommune – Aust-Agder - NINA Rapport 1599. Mange av fiskesamfunnene på Sørlandet har de siste årene endret ...
  • Kriterier for naturverdi i skog 

   Framstad, Erik; Halvorsen, Rune; Storaunet, Ken Olaf; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1447, Research report, 2018)
   Framstad, E., Halvorsen, R., Storaunet, K.O. & Sverdrup-Thygeson, A. 2018. Kriterier for naturverdi i skog. NINA Rapport 1447. Norsk institutt for naturforskning. I denne rapporten redegjør vi for et forslag til kriteriebasert ...
  • Kriterier for vurdering av truete naturtyper 

   Framstad, Erik; Stabbetorp, Odd Egil; Skiftesvik, Anne Berit; Brandrud, Tor Erik (NINA Rapport;428, Research report, 2009)
   Framstad, E., Stabbetorp, O.E., Skiftesvik, A.B. & Brandrud, T.E. 2009. Kriterier for vurdering av truete naturtyper. - NINA Rapport 428. 68 s. For å få fram et bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av norsk natur skal ...
  • Krykkje på Melkøya. Sjøfugl i et industrianlegg 

   Systad, Geir Helge; Hanssen, Sveinn Are (NINA Rapport;1227, Research report, 2016-02-23)
   Systad, G.H. & Hanssen, S.A. 2016. Krykkje på Melkøya - Sjøfugl i et industrianlegg - NINA Rapport 1227 30 s. I 2004 etablerte flere par krykkje Rissa tridactyla seg på Melkøya, innenfor området til LNG-fabrikken. Nå ...
  • Kulldrift i Lunckefjell på Svalbard. Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og planteliv, dyreliv og geologiske forekomster/fossiler 

   Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Erikstad, Lars; Coulson, Steve; Andersen, Roy (NINA Rapport;521, Research report, 2010)
   Hagen, D., Eide, N.E., Erikstad, L., Coulson, S. & Andersen, R. 2009. Kulldrift i Lunckefjell på Svalbard. Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og planteliv, dyreliv og geologiske forekomster/fossiler. – NINA ...
  • Kultivering og genetisk variasjon i Suldalslågen 

   Karlsson, Sten (NINA Rapport;1183, Research report, 2015)
   Karlsson S. 2015. Kultivering og genetisk variasjon i Suldalslågen. – NINA Rapport 1183. 19 s. Utsettinger av laks i Suldalslågen har blitt gjort i relativt stort omfang og senere års registreringer viser at en stor andel ...
  • Kultur for skredsikkerhet i Norge, 1960 – 2020 

   Horgen, André; Christoffersen, Fredrik (Journal article, 2021)
   This article presents the results of a cultural-historical study related to avalanche safety and risk in Norway in the period 1960-2020. We have identified three major shifts related to how, at an institutional level, the ...
  • Kungsörn, havsörn och tamren. En kunskapssammanställning 

   Mattisson, Jenny; Jacobsen, Karl-Otto; Kjørstad, Morten (NINA Rapport;1368, Research report, 2017)
   Mattisson, J., Jacobsen, K-O. Kjørstad, M. 2017. Kungsörnens födoval och predation på tamren - En kunskapssammanställning. NINA Rapport 1368. 25 s. Det har på senare år blivit mer och mer focus på kungsörnen som skadegörare ...
  • Kunnskap og miljøløsninger for havbruksnæringa 

   Næsje, Tor; Hindar, Kjetil; Bruset, Bjørg (Others, 2017)
  • Kunnskapsgrunnlag for nordeuropeiske urbane økosystemer – Biologisk mangfold, tilstand og forventet utvikling 

   Immerzeel, Bart; Bredin, Yennie Katarina (NINA Rapport;2212, Research report, 2022)
   Immerzeel, B. & Bredin, Y.K. 2022. Kunnskapsgrunnlag for nordeuropeiske urbane økosystemer – Biologisk mangfold, tilstand og forventet utvikling. NINA Rapport 2212. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten gir ...
  • Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning 

   Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Flemsæther, Frode; Nerhoel, Ingrid; Thanem, Alexander; Wold, Line Camilla (NINA Rapport;1313, Research report, 2017)
   Gundersen. V., Strand, O., Flemsæter, F, Nerhoel, I., Thanem, A. og Wold, L. C. 2016. Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning - NINA ...
  • Kunnskapsoppsummering om ål og forslag til overvåkingssystem i norske vassdrag 

   Thorstad, Eva Bonsak; Larsen, Bjørn Mejdell; Finstad, Bengt; Hesthagen, Trygve H.; Hvidsten, Nils Arne; Johnsen, Bjørn Ove; Næsje, Tor; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;661, Research report, 2011)
   Thorstad, E.B., Larsen, B.M., Finstad, B., Hesthagen, T., Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Næsje, T.F. & Sandlund, O.T. 2011. Kunnskapsoppsummering om ål og forslag til overvåkingssystem i norske vassdrag. - NINA Rapport ...
  • Kunnskapsoversikt over effekter av forstyrrelser på fugler: Innspill til forvaltningsplaner for Lista- og Jærstrendene 

   Follestad, Arne (NINA rapport;851, Research report, 2012)
   Follestad, A. 2012.: Kunnskapsoversikt over effekter av forstyrrelser på fugler: Innspill til forvaltningsplaner for Lista- og Jærstrendene. - NINA Rapport 851, 45 s. I denne rapporten gis en sammenstilling av publisert ...
  • Kunnskapssammenstilling av viktige naturområder langs Nidelvkorridoren 

   Follestad, Arne; Myklebost, Heidi Elin; Ruano, Monica (NINA Rapport;2210, Research report, 2023)
   Follestad, A., Myklebost, H.E. & Ruano, M. 2023. Kunnskapssammenstilling av viktige naturområder langs Nidelvkorridoren. NINA Rapport 2210. Norsk institutt for naturforskning. Norsk institutt for naturforskning (NINA) ...
  • Kunnskapssammenstilling for flora og vegetasjon i nasjonalparkene Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen på Svalbard 

   Westergaard, Kristine Bakke; Hagen, Dagmar; Blumentrath, Stefan; Evju, Marianne (NINA Rapport;986, Research report, 2013)
   Westergaard, K. B., Hagen, D., Blumentrath, S. & Evju, M. 2013. Kunnskapssammenstilling for flora og vegetasjon i nasjonalparkene Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen på Svalbard. – NINA Rapport 986. 97 ...
  • Kunnskapsstatus Barentshavet sør. Sjøfugl i våre nordlige havområder 

   Systad, Geir Helge; Strøm, Hallvard (NINA Rapport;877, Research report, 2012)
   Denne rapporten tar for seg kunnskapsstatus for sjøfugl i det sørlige Barentshavet, både i norsk og russisk sektor. Etter at SEAPOP ble etablert har kunnskapen om fordeling av sjøfugl i dette området blitt kraftig forbedret, ...
  • Kunnskapsstatus for tverrfaglig klima- og miljøforskning 

   Skjellum, Solrun Figenschau; Ruud, Audun; Slettemark, Brita; Bartonova, Alena; Lund, Mariann; Singsaas, Frode Thomassen; Aspøy, Håkon; Grossberndt, Sonja; Enge, Caroline; Sander, Gunnar (CIENS-rapport;, Research report, 2021)
   På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har vi i dette arbeidet svart ut en rekke spørsmål om tverrfaglig klima- og miljøforskning, samt noen spørsmål om transfaglig forskning. Vi har samlet inn data gjennom flere ...
  • Kunnskapsstatus og forslag til ferskvannsøkologisk undersøkelsesprogram i Vallaråi i Telemark. Faglige innspill til vilkårsrevisjon av Sundsbarm kraftverk 

   Kraabøl, Morten (NINA Rapport;1233, Research report, 2016-02-17)
   Kunnskapsstatus og forslag til ferskvannsøkologisk undersøkelsesprogram i Vallaråi i Telemark. Faglige innspill til vilkårsrevisjonen av Sundsbarm kraftverk - NINA Rapport 1233. 37 sider + vedlegg. Den primære hensikten ...
  • Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av rovvilt i Norge 

   Linnell, John D. C.; Tveraa, Torkild (red.); Hansen, Inger; Andrén, Henrik; Persson, Jens; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Odden, John; Stien, Audun; Ytrehus, Bjørnar; Kleven, Oddmund; Brøseth, Henrik; Kindberg, Jonas; Mattisson, Jenny; Solberg, Erling J.; Nilsen, Erlend B.; Nygård, Torgeir; Jacobsen, Karl Otto (NINA Rapport;1195, Research report, 2015-12-17)
   Miljødirektoratet har bestilt denne rapporten for å identifisere kunnskapshull vedrørende rovvilt (gaupe, brunbjørn, ulv, jerv og kongeørn) i Skandinavia, med særlig fokus på situasjonen i Norge. Over 20 forskere fra ...
  • Kunnskapsstatus og trusselfaktorer for snøugle Bubo scandiacus i Norge 

   Jacobsen, Karl Otto; Øien, Ingar Jostein; Solheim, Roar; Aarvak, Tomas (NINA rapport;727, Research report, 2014)
   Snøugle, Bubo scandiacus, ugle, kunnskapsstatus, trusselfaktor, Snowy Owl, Bubo scandiacus, owl, Norway, knowledge, threats