Now showing items 1565-1584 of 4397

  • GMSE: an R package for generalised management strategy evaluation 

   Duthie, A. Bradley; Cusack, Jeremy J.; Jones, Isabel L.; Minderman, Jeroen; Nilsen, Erlend Birkeland; Pozo, Rocio A.; Rakotonarivo, O. Sarobidy; Van Moorter, Bram; Bunnefeld, Nils (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   1. Management strategy evaluation MSE is a powerful tool for simulating all key aspects of natural resource management under conditions of uncertainty. 2. We present the R package GMSE, which applies genetic algorithms ...
  • Good-bye to tropical alpine plant giants under warmer climates? Loss of range and genetic diversity in Lobelia rhynchopetalum 

   Gelete, Desalegn Chala; Brochmann, Christian; Psomas, Achilleas; Ehrich, Dorothee; Gizaw, Abel; Masao, Catherine; Bakkestuen, Vegar; Zimmermann, Niklaus E (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The main aim of this paper is to address consequences of climate warming on loss of habitat and genetic diversity in the enigmatic tropical alpine giant rosette plants using the Ethiopian endemic Lobelia rhynchopetalum as ...
  • Goose management schemes to resolve conflicts with agriculture:Theory, practice and effects 

   Eythórsson, Einar; Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In 2012, the four countries hosting the Svalbard population of pink-footed goose Anser brachyrhynchus along its flyway launched an International Species Management Plan for the population. One of the aims was to reduce ...
  • Governance of ecosystem services: A framework for empirical analysis 

   Primmer, Eeva; Jokinen, Pekka; Blicharska, Malgorzata; Barton, David Nicholas; Bugter, Rob; Potschin, Marion (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Biodiversity conservation policies justified with science and intrinsic value arguments have produced disappointing outcomes, and the need for conservation is now being additionally justified with the concept of ecosystem ...
  • GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke. Avbøtende tiltak. 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Thomassen, Jørn; Andersen, Roy; Rauset, Geir Rune; Romtveit, Lena; Mossing, Anders; Bøthun, Siri Wølneberg; Ruud, Audun (NINA Rapport;1457, Research report, 2019)
   Strand, O., Gundersen, V., Thomassen, J., Andersen, R., Rauset, G. R., Romtveit, L., Mossing, A., Bøthun, S.W. & Ruud, A. 2019. GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke. Avbøtende tiltak. NINA Rapport 1457. Norsk institutt ...
  • Gradvis forbedring i kunnskapsgrunnlaget for virkninger av vindkraftutbygging på rein 

   Eftestøl, Sindre; Tsegaye, Diress; Flydal, Kjetil; Colman, Jonathan E. (Journal article, 2022)
   Det er stor enighet blant forskere om at menneskelig aktivitet har en negativ effekt på reinsdyrs (Rangifer tarandus tarandus) adferd og arealbruk. Det har imidlertid vært større uenigheter innenfor de samme forskningsmiljøene ...
  • Grasrotforskning som konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen: Grasrotforskeres erfaringer med deltakelse i forskningsprosjekter om rovdyr 

   Aspøy, Håkon; Figari, Helene; Krange, Olve (NINA Rapport;2083, Research report, 2022)
   Aspøy, H., Figari, H. & Krange, O. 2022. Grasrotforskning som konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen: Grasrotforskeres erfaringer med deltakelse i forskningsprosjekter om rovdyr. NINA Rapport 2083. Norsk institutt ...
  • Grazing and warming effects on shrub growth and plant 

   Løkken, Jørn Olav; Hofgaard, Annika; Dalen, Linda; Hytteborn, Håkan (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Questions: Vegetation in the forest–tundra ecotone faces changes in both climate and land‐use. While climate warming is an important driver of vegetation growth and composition, herbivory may have opposing effects. In ...
  • Green Apartheid: Urban green infrastructure remains unequally distributed across income and race geographies in South Africa 

   Venter, Alexander Samuel; Shackleton, Charlie M.; Van Staden, Francini; Selomane, Odirilwe; Masterson, Vanessa A. (Journal article, 2020)
   Urban green infrastructure provides ecosystem services that are essential to human wellbeing. A dearth of national-scale assessments in the Global South has precluded the ability to explore how political regimes, such as ...
  • Green transformation or green colonialism – contrasting perspectives on how to address the climate and nature crisis 

   Sandström, Camilla (Journal article, 2024)
   Formålet med denne artikkelen er å identifisere hvordan ulike perspektiver som kommer til uttrykk i debatten om det grønne skiftet kan forstås og begrunnes i Norge og Sverige, med særlig fokus på arealbruk, basert på ...
  • Green urban cemeteries: more than just parks 

   Skår, Margrete; Nordh, Helena; Swensen, Grete (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Inspired of Lefebvre’s and De Certau’s perspectives on social production of space, this study aims to explore cemeteries’ functions in urban life nowadays. Our starting point is that green urban cemeteries have two main ...
  • Greenery in urban morphology: a comparative analysis of differences in urban green space accessibility for various urban structures across European cities 

   Łaszkiewicz, Edyta; Wolff, Manuel; Andersson, Erik; Kronenberg, Jakub; Barton, David Nicholas; Haase, Dagmar; Langemeyer, Johannes; Baró, Francesc; McPhearson, Timon (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The understanding of urban social-ecological systems requires integrated and interdisciplinary methods. This paper explores differences in the accessibility of urban green spaces (UGS) based on urban morphology. In contrast ...
  • Grensestasjon nord, Sør-Varanger kommune 

   Jacobsen, Karl Otto; Bjerke, Jarle Werner; Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene (NINA Rapport;897, Research report, 2013)
   Multiconsult er engasjert av Forsvarsbygg til å gjennomføre en konsekvensutredning i forbin-delse med planene om å bygge en ny grensestasjon sør for Ulveskardet mellom Storskog og Jarfjordbotn i Sør-Varanger kommune. Norsk ...
  • Gressproduksjon i et landskap med gjess. Er det noen bærekraftige løsninger? 

   Tombre, Ingunn M.; Dalmannsdottir, Sigridur; Renna, Ragnhild; Holmgaard, Sanne Bech; Elverland, Ellen; Jørgensen, Marit; Vestland, Karoline (NINA Rapport;2464, Research report, 2024)
   Tombre, I.M., Dalmannsdottir, S., Renna, R., Holmgaard, S.B., Elverland, E., Jørgensen, M. & Vestland, K. 2024. Gressproduksjon i et landskap med gjess. Er det noen bærekraftige løsninger? NINA Rapport 2464. Norsk institutt ...
  • Groundwater, critical habitats, and behaviour of Atlantic salmon, brown trout and Arctic char in streams 

   Heggenes, Jan; Bremset, Gunnbjørn; Brabrand, Åge (NINA rapport;654, Research report, 2010)
   Heggenes, J., Bremset, G. & Brabrand, Å. 2010. Groundwater, critical habitats, and behaviour of Atlantic salmon, brown trout and Arctic char in streams. – NINA Report 654, 28 pp Streams are characterized by turbulent ...
  • Group 2i Isochrysidales produce characteristic alkenones reflecting sea ice distribution 

   Wang, Karen Jiaxi; Huang, Yongsong; Majaneva, Markus; Belt, Simon T.; Liao, Sian; Novak, Joseph; Kartzinel, Tyler R; Herbert, Timothy D; Richter, Nora; Cabedo-Sanz, Patricia (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Alkenones are biomarkers produced solely by algae in the order Isochrysidales that have been used to reconstruct sea surface temperature (SST) since the 1980s. However, alkenone based SST reconstructions in the northern ...
  • Growth variable-specific moisture and temperature limitations in co-occuring alpine tree and shrub species, central Himalayas, Nepal 

   Rayback, S.A.; Shrestha, K.B.; Hofgaard, Annika (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Trees and shrubs found in the forest-tundra ecotone (FTE) are considered to be highly sensitive to climate change, but their response to climatic drivers is only partially understood. We use dendrochronological techniques ...
  • Growth-enhanced salmon modify stream ecosystem functioning 

   Cucherousset, Julien; Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Buoro, Mathieu; Zavorka, Libor; Lassus, Remy; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Fleming, Ian A.; Björnsson, Björn Thrandur; Johnsson, Jörgen I.; Hindar, Kjetil (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Use of fast-growing domesticated and/or genetically modified strains of fish isbecoming increasingly common in aquaculture, increasing the likelihood of deliberateor accidental introductions into the wild. To date, their ...
  • Grønn infrastruktur. Landskapsøkologiske sammenhenger for å ta vare på naturmangfoldet 

   Framstad, Erik; Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;1410, Research report, 2018)
   Grønn infrastruktur representerer arealer og landskapselementer med særlig betydning som leve- og forflytningsområder for arter eller viktige områder for sentrale økologiske prosesser. Bevaring og utvikling av grønn ...
  • Grønnere Anlegg – forskning for mindre naturødeleggelse 

   Hagen, Dagmar; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Torsæter, Ellen (Journal article, 2019)