Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerntsen, Henrik Hårdensson
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.contributor.authorThorstad, Eva B.
dc.date.accessioned2022-09-19T11:00:21Z
dc.date.available2022-09-19T11:00:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4953-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018858
dc.description.abstractBerntsen, H.H., Sandlund, O.T. & Thorstad, E.B. 2022. Pukkellaks i Norge, 2021. NINA Rapport 2160. Norsk institutt for naturforskning. Etter invasjonen av pukkellaks i norske elver i 2017 og 2019 var det knyttet stor spenning til hvordan invasjonen i 2021 ville se ut. Registreringene i 2021 viser at det totale antallet pukkellaks langs norskekysten og i norske elver var åtte ganger høyere enn i 2019, og hele 17 ganger høyere enn i 2017. Som i de foregående årene var fangsten av pukkellaks aller størst i Finnmark og Troms. Fangststatistikken fra sjøen og elvene fra 2021 viser i likhet med tidligere år at 1) det fremdeles fanges størst antall pukkellaks i Øst-Finnmark, 2) det var en fortsatt økning i antall pukkellaks i Vest-Finnmark og Nord-Troms, og 3) det var få pukkellaks i elvene fra Nordland og sørover selv om antallet var høyere enn i noe år før 2017. Totalt ble 208 000 pukkellaks registrert fanget og observert i norske elver og kystfarvann i 2021. Til sammenligning ble 12 000 pukkellaks registrert i 2017 og 25 000 pukkellaks i 2019. Av fisken fanget i 2021 ble 13 700 fanget ved sportsfiske i elv, 104 000 ved uttaksfiske i elv, 1700 ved sportsfiske i sjøen og 39 000 i kilenot- og krokgarnfiske i sjøen. I tillegg ble 49 000 pukkellaks observert under drivtelling eller kameraovervåking i elver. Rapportert fangst av pukkellaks i sjølaksefiske (kilenot- og krokgarnfiske) var syv ganger høyere i 2021 enn i 2019. Denne økningen skyldes hovedsakelig økning i fangstene i kilenot- og krokgarnfisket i Finnmark og Troms. Den aller største økningen i antall pukkellaks var i Vest-Finnmark, mellom Nordkapp og Troms, hvor fangsten var hele 23 ganger høyere i 2021 enn i 2019. I sportsfisket i elv i 2021 ble det fanget over dobbelt så mange pukkellaks som i 2019, mens antallet pukkellaks fanget i uttaksfisket i elv var hele 11 ganger høyere enn i 2019. I likhet med i både 2017 og 2019 var det elvene i Øst-Finnmark, fra Grense Jakobselv til Nordkapp, som i 2021 mottok flest pukkellaks. I dette området var det samlet sett en ni ganger økning av fangstene fra 2019. Den største økningen i totalt antall fanget pukkellaks fra 2019 til 2021 finner vi imidlertid i elvene i Vest-Finnmark (fra Nordkapp til Troms), med en økning på nesten 11 ganger. Også i Nord-Troms var det en stor økning i antall pukkellaks, med en åtte ganger større totalfangst i 2021 enn i 2019. Økningen i antall pukkellaks i 2021 i forhold til tidligere år skyldes at utbredelsen av elver med mye pukkellaks økte vest- og sørover i Troms og Finnmark, men også at det var svært store fangster i noen elver i Øst-Finnmark. I fem elver i Øst-Finnmark (Vestre Jakobselv, Vesterelva i Nesseby, Munkelva, Neiden og Tana) ble det til sammen registrert 109 000 pukkellaks, noe som utgjør 66 % av det totale antallet pukkellaks i elv og 53 % av den totale fangsten i både elv og sjø i Norge i 2021. I Vesterelva alene ble fanget over 20 000 pukkellaks. I Tanaelva ble registrert totalt 49 500 pukkellaks. Fangsten i elvene fra Nordland og sørover var høyere i 2021 enn i 2017 og 2019, men utgjorde fremdeles en liten andel (1,7 %) av den totale elvefangsten i Norge. Den første pukkellaksen i en norsk elv ble i 2021 fanget 1. juni, og den siste 14. september. Median fangstperiode for hele landet var uke 30 (26. juli-1. august), det vil si at halvparten av fangstene ble registrert før denne datoen og halvparten etter. Dette er lik median fangstuke som i 2019 (uke 30), men tidligere enn i 2017 (uke 32, 7.-13. august). Datoen for median oppvandring i ulike deler av landet i 2021 varierte lite, men pukkellaksen så ut til å ankomme elvene rundt Varangerfjorden noe tidligere enn i resten av Troms og Finnmark.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2160
dc.subjectpukkellaksen_US
dc.subjectfangsten_US
dc.subjectoversikten_US
dc.subjectutbredelseen_US
dc.subjectfremmed arten_US
dc.titlePukkellaks i Norge 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber34en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2073]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel