Show simple item record

dc.contributor.authorSteinsvåg, Kirstin Maria Flynn
dc.contributor.authorWangen, Kristin
dc.contributor.authorBrendehaug, Eivind
dc.contributor.authorHessen, Dag O.
dc.date.accessioned2021-12-20T14:28:23Z
dc.date.available2021-12-20T14:28:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2835142
dc.description.abstractSamtidig som turisme er sårbart for en rekke effekter av klimaendringer, så er turisme i seg selv en viktig pådriver både for klimaendringer og naturslitasje. Den naturbaserte turismen i Norge har derfor et behov for en bærekraftig tilpasning til klimaendringer. I denne artikkelen har vi gjort en framskriving av skoggrenseheving frem mot år 2050 i fire utvalgte områder, og resultatene er satt inn i en større sammenheng. Skoggrensehevingen vil i hovedsak skje under dagens klimatiske skoggrense, og i hovedsak som følge av opphør/reduksjon i beite. Klimaendringer er bare en av flere påvirkningsfaktorer som svekker økosystemenes evne til å levere grunnleggende, støttende økosystemtjenester samt opplevelsesrelaterte økosystemtjenester med relevans for turisme. Arealendringer, høsting av arter, forurensning og innføring av fremmede arter gjør at både arter og økosystemer er mindre motstandsdyktige i møte med klimaendringene. Klimaendringer må derfor sees i sammenheng med disse andre faktorene for å få en mer helhetlig og fullstendig forståelse av utfordringene turistnæringa står overfor.en_US
dc.description.abstractWhile tourism is vulnerable to several effects of climate change, it is also in itself an important driver to climate change and nature degradation. The nature-based tourism thus needs to sustainably adapt to climate change. In this article, we have conducted a projection of the alpine forest limit within year 2050 in four selected areas, and discuss the results in a wider context. The upward extension of the realized forest limit will mainly happen below today’s climatic forest limit, and mainly due to ceased or reduced grazing by domestic animals. Climate change is only one of several factors which will reduce our ecosystem’s ability to deliver basic, supporting ecosystem services as well as services related to experience of landscape and thus affect tourism. Land-use change, natural resources use and exploitation, pollution, and introduction of foreign species make both species and ecosystems less resistant to climate change. Thus, climate change must be seen in context with these other factors to fully understand the challenges tourism is facing.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFjell-forsk-netten_US
dc.subjectNature based tourismen_US
dc.subjectforest limiten_US
dc.subjectclimate changeen_US
dc.subjectecosystem servicesen_US
dc.titleNaturgrunnlaget for turismen er i endring: flere faktorer virker sammenen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.source.pagenumber68-86en_US
dc.source.journalTidsskriftet Utmarken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Tidsskriftet UTMARK [45]
    Hovedmålsettingen med Tidsskriftet Utmark er å formidle kunnskap om bruk og forvaltning av utmark, og bidra til dialog og debatt mellom aktører som jobber med, og er opptatt av, utmarka.

Show simple item record